Ehliyet Sınav Soruları

Testimiz: 30 İlkyardım , 50 Trafik , 40 Motor sorusundan oluşmaktadır.Her konuyu kendi içersinde değerlendirme şansımız vardır.İlkyardım'dan kaç puan aldığımızı İlkyardım butonunu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Trafik ve Motor için ait oldukları butonları tıklamanız yeterli olacaktır. Cevaplarınızın Doğru/Yanlış olduğu soru satırında belirtilecektir.               Hepinize başarılar dileriz

Trafik Soruları

Motor Soruları

 

1.)

İLKYARDIM SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından değildir?

A)Kurtarıcı önce kendini emniyete almalıdır. 
B) Hızlı, sakin ve telaşa kapılmadan yapılmalıdır. 
C)Kurtarıcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. 
D)Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır. 
  2.) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden değildir?
A) Kanamanın durdurulması  
B) Acil yardım istenmesi  
C) Kazaların önlenmesi  
D) Şokun önlenmesi  
  3.) Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa  nefes alıp verir?
A) 5 - 10  
B) 12 - 20  
C) 25 - 30  
D) 35 - 40  
 

4.)

Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

A) Hareket ve iskelet sisteminin  
B) Endokrin sisteminin  
C) Sindirim sisteminin  
D) Sinir sisteminin  
  5.) İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?
A) Kâğıt mendilin  
B) Çengelli iğnenin  
C) Steril gazlı bezin  
D) Makasın  
  6.) Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürücünün isteği  
B) Aracın büyüklüğü 
C) Taşınan yolcu sayısı  
D) Aracın yeniliği  
  7.) Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A) 10 dakika  
B) 15 dakika  
C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar  
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar  
  8.) “ Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-Dinle- Hisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A) Bak  
B) Dinle  
C) Hisset 
D) Dinle - Hisset  
  9.) “ Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa,başına verilecek en doğru pozisyon nasıl olmalıdır?
A) Yastıksız olarak sırt üstü yatırılmalı  
B) Başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılmalı  
C) Sırt üstü yatar pozisyonda iken başın geriye doğru olması sağlanmalı  
D) Sırt üstü yatar pozisyonda iken çenenin göğsüne değecek şekilde olması sağlanmalı  
  10.) Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A) Yüzün soğuk su ile yıkanması  
B) Burun üzerine ve enseye buz konulması  
C) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi  
D) Sargı bezi ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi  
  11.) Hangi kanamalarda kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A) Bacaktaki  
B) Göğüsteki  
C) Karındaki  
D) Boyundaki  
  12.) Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan yöntemdir?
A) Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak  
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapmak  
C) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak  
D) Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek  
  13.) Bacaktaki kanamalarda turnike uygulama bölgesi neresidir?
A) Diz ile kalça arası  
B) Diz ile ayak arası  
C) Ayak bileğinin alt kısmı  
D) Diz kapağının olduğu bölge  
  14.) Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A) Sindirime yardımcı olmak  
B) Vücut sıcaklığını düşürmek  
C) Solunumun düzenli olmasını sağlamak  
D) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak  
  15.) Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?
A) Kasların gevşemesi  
B) Yüzün kızarması  
C) Soğuk terleme  
D) Ani bilinç kaybı  
  16.) Karın bölgesinde iç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) şok pozisyonu verilmesi  
B) Ağzından bol sıvı verilmesi  
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması  
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi  
  17.)

Yeniden canlandırma basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir?

1- Suni solunum uygulanması
2- Dolaşımın değerlendirilmesi
3- Kalp masajı uygulanması
4- Hava yolu açıklığının sağlanması

A) 1 - 2 - 3 - 4  
B) 4 - 2 - 1 - 3  
C) 4 - 1 - 2 - 3  
D) 2 - 3 - 1 - 4  
  18.) Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A) Yaralıya dik oturur pozisyon verilir.  
B) Uzun tahta atellerle vücut tespit edilir  
C) Yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılır  
D) Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır.  
  19.)

• Göz bebeklerinde büyüklük farkı
• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında
daha çok görülür?

A) Göğüs  
B) Baş  
C) Karın  
D) Omurga  
  20.) Karın yaralanması olan yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A) Meyve suyu içirme  
B) Şoka karşı önlem alma  
C) Yara yerini soğuk tutma  
D) Yara yerine göre uygun pozisyon verme  
 

21.)

Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?
A) Derinin kuru ve ağrılı olması  
B) Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması  
C) Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması  
D) Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması  
 

22.)

Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A) Eklem bağlarının kopması  
B) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması  
C) Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi  
D) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi  
 

23.)

Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.  
B) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.  
C) Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.  
D) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.  
 

24.)

Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
A) Yaralı sayısının  
B) Olay yerinin tam adresinin  
C) Araçların hasar durumunun  
D) Yaralıların eğitim durumunun  
 

25.)

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A) Ölmüş olan  
B) Ağır kanamalı olan  
C) Ayağında kırık olan  
D) Dirseğinde çıkık olan  
 

26.)

Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A) Omurga kırığı olan  
B) Bilinci yerinde olmayan  
C) Kalça kemiği kırık olan  
D) Kaburga kemiği kırık olan  
 

27.)

Sindirim yolu zehirlenmesi ile ilgili olarak yapılan uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A) Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturulmaması  
B) Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi  
C) Zehirlenme 2 saati geçmiş ise hastanın hemen kusturulması  
D) Çamaşır suyu ile zehirlenmelerde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi  
 

28.)

Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organımız etkilenir?
A) Akciğer  
B) Beyin  
C) Böbrek  
D) Kalp  
 

29.)

Kişinin elektrik akımından kurtarılması esnasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması bdoğrudur?
A) Yaralının metal bir yüzeyle temasını sağlamak  
B) Metal malzeme kullanarak yaralıyı elektrik akımından uzaklaştırmak  
C) Akımı kesmekle vakit kaybetmeden kişiyi elimizle çekerek kurtarmak  
D) Tahta veya plastik malzeme kullanarak yaralıyı elektrik akımından uzaklaştırmak  
 

30.)

İşitme cihazı kullanması zorunlu sürücü adayları, hangi sınıf sürücü belgesi ile araç kullanabilir?
A) C, D, E, G  
B) A1, A2, H  
C) B sınıfı bütün araçlar  
D) B sınıfı hususi araç, F sınıfı  
 

31.)

TRAFİK SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekte görevlidir?

A) İl Trafik Komisyonu  
B) Emniyet Genel Müdürlüğü  
C) Trafik Hizmetleri Başkanlığı  
D) Karayolları Genel Müdürlüğü  
 

32.)

Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
A) Trafik  
B) Ulaşım  
C) Taşıma  
D) Erişme  
 

33.)

Şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları kara yollarının adları aşağıdakilerdenhangisinde doğru verilmiştir?

         1                          2

A) Bağlantı yolu             Tali yol  
B) Ana yol                     Tali yol  
C) Bölünmüş kara yolu   Bağlantı yolu  
D) İki yönlü kara yolu     Tek yönlü kara yolu  
 

34.)

Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?
A) Özel amaçlı taşıt  
B) Kamp taşıtı  
C) Minibüs  
D) Otobüs  
 

35.)

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

A) Harekete hazırlanmalıdır  
B) Yolun en sağına yaklaşmalıdır  
C) Dönüş yapacağı yola girmelidir  
D) Yaya geçidini kapatmadan durmalıdır  
 

36.)

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç işareti” talimatıdır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

37.)

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?  
A) Bisikletin yaya yolunu kullanabileceğini  
B) Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini  
C) Bisikletin geçebileceğini  
D) Bisikletin giremeyeceğini  
 

38.)

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? 
A) Ehli hayvanların yola çıkabileceğini  
B) Canlı hayvan pazarına yaklaşıldığını  
C) Yol kenarında besi çiftliği bulunduğunu  
D) Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini  
 

39.)

Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?
A) Hız sabit tutulur.  
B) Hız azaltılır, sola sinyal verilir.  
C) Hız artırılır, sağa sinyal verilir  
D) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur  
 

40.)

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A) Kasisli yolu  
B) Tehlikeli çıkış eğimli yolu  
C) Açılan köprüye yaklaşıldığını  
D) Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu  
 

41.)

Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

42.)

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A) Geçme yasağının sona erdiğini  
B) Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini  
C) Kamyonlar için geçme yasağının sonu olduğunu  
D) Yük taşıtının öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu  
 

43.)

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini  
B) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu  
C) Duraklama ve park etme yasağını  
D) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını  
 

44.)

Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir?

A) I - II  
B) I - III  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

45.)

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

46.)

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

47.)

Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
A) Sağ şeritten gidilemeyeceğini  
B) Hiçbir sebeple durulamayacağını  
C) Öndeki araçların geçilemeyeceğini  
D) Sağ bankette durulamayacağını  
 

48.)

Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

49.)

Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, birinci defada aşağıdakilerden hangileri uygulanır?

I- Hafif para cezası
II- Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri
alınması
III- Araç kullanmaktan men cezası

A) I - II  
B) I - III  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

50.)

Aşağıda ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

Bu araçlardan hangilerini, bir sürücünün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

A) Yalnız I  
B) I - II  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

51.)

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek  
B) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek  
C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek  
D) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek  
 

52.)

Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

53.)

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A) Çok dikkatli olduğu  
B) Çok tecrübeli olduğu  
C) Trafik kuralına uymadığı  
D) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği  
 

54.)

Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
A) İki araç boyu kadar  
B) Takip mesafesi kadar  
C) Üç araç boyu kadar  
D) Bir araç boyu kadar  
 

55.)

Şekle göre, geçme işlemi yapan araç sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenir?

I- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
II- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği
III- Geçiş kurallarına uyduğu

A) Yalnız I  
B) I - II  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

56.)

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A) Şerit değiştirmelerde  
B) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda  
C) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde  
D) Sürücülere geç mesajının verilmesinde  
 

57.)

Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmak zorundadır

A) Hızını artırmak  
B) 2 numaralı aracın geçişini beklemek  
C) 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmak  
D) Dönüş sırasında bir gözcü bulundurmak  
 

58.)

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A) Tarım araçları  
B) Toplu taşıma araçları  
C) Gümrük muhafaza araçları  
D) Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar  
 

59.)

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi  
B) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi  
C) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması  
D) İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması  
 

60.)

Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara,her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A) 15  
B) 20  
C) 25  
D) 30  
 

61.)

Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A) Sis ışıklarını  
B) Park ışıklarını  
C) Yakını gösteren ışıkları  
D) Uzağı gösteren ışıkları  
 

62.)

Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir?
A) 50  
B) 100  
C) 125  
D) 150  
 

63.)

Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?

A) 15  
B) 20  
C) 25  
D) 30  
 

64.)

Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?
A) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları  
B) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri  
C) Yol boş olsa da iki şeridi birden kullanmamaları  
D) Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri  
 

65.)

Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) “DUR” lambası ve sis ışıkları  
B) Park lambası ve yangın söndürücü  
C) Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası  
D) Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası  
 

66.)

Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması  
B) Kasa üzerinin kapalı olması  
C) Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması  
D) Kasa kapaklarının kapalı tutulması  
 

67.)

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A) Sadece sürücünün bildiği bir yerde  
B) Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde  
C) Sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde  
D) Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde  
 

68.)

Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A) Orta şeridin  
B) Hızlanma şeridinin  
C) Tırmanma şeridinin  
D) Yavaşlama (ayrılma) şeridinin  
 

69.)

Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?
A) Banketleri  
B) Yaya geçitlerini  
C) Geçiş yollarını  
D) Yaya yollarını  
 

70.)

Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur oranının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir.

Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır?

A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.  
B) Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.  
C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler  
D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.  
 

71.)

Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
 

72.)

“ E” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A) Otobüs  
B) Kamyon  
C) Motorlu bisiklet  
D) Lastik tekerlekli traktör  
 

73.)

Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
A) Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması  
B) Sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi  
C) Sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması  
D) Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi  
 

74.)

Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?
A) Otomobil  
B) Çekici  
C) Otobüs  
D) Kamyonet  
 

75.)

Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?
A) İlk yardım tedbirlerini almakla  
B) Yaralıların ilaçlı tedavisini yapmakla  
C) Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle  
D) Kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle  
 

76.)

Aşağıdaki cezalardan hangisi sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullandıkları ikinci kez tespit edilenlere uygulanır?
A) Sürücü belgesi almaktan men  
B) Altı aydan 1 yıla kadar hafif hapis  
C) İki aydan üç aya kadar hafif hapis  
D) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis  
 

77.)

Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?
A) Otobüs  
B) Minibüs  
C) Taksi  
D) Dolmuş taksi  
 

78.)

Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası, bulundurulması mecburi değildir?
A) Otobüs – Çekici  
B) Minibüs – Kamyonet  
C) Otomobil – Taksi otomobil  
D) Motosiklet – Motorlu bisiklet  
 

79.)

Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
A) Harita ve kroki  
B) Yolcu ve yük  
C) Reflektör  
D) Yangın tüpü  
 

80.)

Aşağıdakilerden hangisi çevreye önem veren sürücünün davranışlarından değildir?
A) Ani kalkış ve duruştan kaçınmak  
B) Aracının bakımını düzenli olarak yaptırmak  
C) Zorunlu olmadıkça özel aracını kullanmamak  
D) Kurşun veya kükürt oranı yüksek yakıt kullanmak  
 

81.)

MOTOR SORULARI

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?

A) Dinamo  
B) Vites kutusu  
C) Motor  
D) Diferansiyel  
 

82.)

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir
A) Krank mili  
B) Piston  
C) Distribütör  
D) Rot  
 

83.)

Motorlar, zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
A) Bir ve iki zamanlı  
B) Bir ve üç zamanlı  
C) İki ve dört zamanlı  
D) Üç ve dört zamanlı  
 

84.)

Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?
A) Yakıt tüketiminin azaltılması  
B) Araç içi nem oranının ayarlanması  
C) Hava sirkülasyonunun sağlanması  
D) Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması  
 

85.)

Kontak anahtarının görevi nedir?
A) Aküyü şarj etmek  
B) Elektrik devresini açıp kapatmak  
C) Bujilere giden akımı yükseltmek  
D) Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak  
 

86.)

Aşağıdakilerden hangisi endüksiyon bobininin görevidir?
A) Aküyü şarj etmek  
B) Ateşleme yapmak  
C) Yüksek gerilim üretmek  
D) Yakıt-hava karışımını ayarlamak  
 

87.)

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A) Asit  
B) Alkol  
C) Saf su  
D) Antifriz  
 

88.)

Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?
A) Alternatörün kablosu çıkarılır.  
B) Akünün kutup başları çıkarılır.  
C) Distribütörün kablosu çıkarılır.  
D) Marş motorunun kablosu çıkarılır  
 

89.)

Hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A) Vantilatör  
B) Kondansatör  
C) Karter  
D) Yakıt deposu  
 

90.)

Aşağıdakilerden hangisi benzin-hava karışımını ayarlayan yakıt sisteminin elemanıdır?
A) Distribütör  
B) Egzoz manifoldu  
C) Karbüratör  
D) Benzin otomatiği  
 

91.)

Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?
A) Benzin filtresi  
B) Hava filtresi  
C) Yağ filtresi  
D) Su filtresi  
 

92.)

Aşağıdakilerden hangisi soğuk motorda silindire havanın az, yakıtın fazla girmesini sağlar?
A) Yakıt pompası  
B) Hava filtresi  
C) Jikle devresi  
D) Rölanti devresi  
 

93.)

Hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A) Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi  
B) Bujilerin arızalı ve ayarsız olması  
C) Rölanti ayarının bozulması  
D) Frenlerin ayarsız olması  
 

94.)

Dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujilerinin görevi nedir?
A) Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtmak  
B) Motor soğutma suyunun sıcaklığını ölçmek  
C) Motora giren havayı temizlemek  
D) Ateşleme yapmak  
 

95.)

Motora ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj sistemi  
B) Marş sistemi  
C) Yağlama sistemi  
D) Soğutma sistemi  
 

96.)

Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A) Marş motorunun kablo bağlantılarında  
B) Akünün kutup başlarında  
C) Rölanti devresinde  
D) Jikle devresinde  
 

97.)

Hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?
A) Akü  
B) Buji  
C) Distribütör  
D) Endüksiyon bobini  
 

98.)

Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A) Motorun erken ısınmasını sağlamak  
B) Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek  
C) Yakıt-hava karışımını ayarlamak  
D) Tekerleğe gelen yükü azaltmak  
 

99.)

Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır?
A) Distribütör  
B) Karbüratör  
C) Karter  
D) Alternatör  
 

100.)

Motor çalışırken yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa arıza aşağıdakilerin hangisi olabilir?
A) Radyatörde su yoktur.  
B) Karterde yağ kalmamıştır.  
C) Depoda yakıt kalmamıştır.  
D) Karbüratöre yakıt gelmiyordur  
 

101.)

Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karter  
B) Karbüratör  
C) Radyatör  
D) Külbütör  
 

102.)

Soğutma sistemindeki termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar?
A) Fren hidroliğinin  
B) Soğutma suyunun  
C) Diferansiyel yağının  
D) Vites kutusu yağının  
 

103.)

Fan motoru çalıştığı hâlde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Radyatör petekleri tıkanmıştır.  
B) Araç lastiklerinin havası fazladır.  
C) Soğutma suyunda antifriz vardır  
D) Soğutma sisteminde termostat yoktur  
 

104.)

Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?
A) Ortasında  
B) Hizasında  
C) Altında  
D) Üzerinde  
 

105.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen vearaç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?
A) Marş motoru  
B) Diferansiyel  
C) Debriyaj  
D) Alternatör  
 

106.)

Motor çalıştığı hâlde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endüksiyon bobini arızalıdır.  
B) Vantilatör kayışı gevşektir.  
C) Marş motoru arızalıdır.  
D) Akünün suyu fazladır.  
 

107.)

Elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A) Soket  
B) Ampul  
C) Sigorta  
D) Buji  
 

108.)

Aracın gösterge panelinde, yağlama sisteminin çalışmadığını gösteren ikaz ışığı şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

109.)

Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirmeimkânı sağlayan aktarma organıdır?
A) Rot  
B) Kavrama  
C) Şaft  
D) Aks  
 

110.)

Debriyaj kaçırıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Avans ayarı bozuktur.  
B) Vites kutusu arızalıdır.  
C) Krank milinde gezinti vardır  
D) Debriyaj balatası yağlanmıştır  
 

111.)

Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?
A) Yağ kaçağı  
B) Asit kaçağı  
C) Antifriz kaçağı  
D) Elektrolit kaçağı  
 

112.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen yere hangi aktarma organı yazılmalıdır?

A) Kavrama  
B) Vites Kutusu  
C) Volan  
D) Diferansiyel  
 

113.)

Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır.  
B) Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır.  
C) İnce tabanlı lastik kullanılmıştır.  
D) Arka lastikler aşınmıştır  
 

114.)

Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?
A) Kavramada titreşimler hissedilir  
B) Direksiyonda titreşimler hissedilir  
C) Diferansiyelde titreşimler hissedilir.  
D) Vites kutusunda titreşimler hissedilir  
 

115.)

Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamak  
B) Aracın emniyetli olarak hızını artırmak  
C) Duran araca ilk hareketi vermek  
D) Duran aracı sabitlemek  
 

116.)

ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frenleme anında direksiyon hakimiyeti sağlar  
B) Frenlemede duruş mesafesini uzatır  
C) Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.  
D) Kalkışta patinajı önler.  
 

117.)

Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A) Balataların ıslanması  
B) Balataların yeni olması  
C) Fren ayarının düşük olması  
D) Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması  
 

118.)

Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A) Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması  
B) Arka lastiklerin ortadan aşınması  
C) Direksiyon kovanının eğilmesi  
D) Direksiyon milinin eğilmesi  
 

119.)

Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj  
B) Soğutma  
C) Süspansiyon  
D) Marş  
 

120.)

Yeni bir araçta rodaj zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Rölantide gidilmesi  
B) Fazla sürat yapılması  
C) Sürekli ani fren yapılması  
D) Fazla süratten kaçınılması