Ehliyet Sınav Soruları

Testimiz: 30 İlkyardım , 50 Trafik , 40 Motor sorusundan oluşmaktadır.Her konuyu kendi i�ersinde değerlendirme şansımız vardır.İlkyardım'dan ka� puan aldığımızı İlkyardım butonunu tıklayarak �ğrenebilirsiniz. Trafik ve Motor i�in ait oldukları butonları tıklamanız yeterli olacaktır. Cevaplarınızın Doğru/Yanlış olduğu soru satırında belirtilecektir.              

 Hepinize başarılar dileriz

Trafik Soruları

Motor Soruları

 

1.)

 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?
A)  Kurallara uymayı alışkanlık haline getiren bireyler yetiştirmek 
B)  Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak 
C)  Araçların bakım ve onarımını önemsemek  
D) Yolları ve kaldırımları onarmak  
  2.)  Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A) Tıbbi yardım istenmesi 
B) Yaralının hemen araştan şıkarılması  
C)  Yaralının hemen hastaneye taşınması  
D)  Trafik ve can gçvenliğinin sağlanması 
  3.)  Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?
A) Kalp  
B)  Mide  
C)  Yutak  
D) Akciğer  

4.)

 Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

A) Dolaşım sisteminde  
B) Solunum sisteminde  
C) Sindirim sisteminde  
D) Sinir sisteminde  
  5.)  Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A) Ayaklarından çekilerek  
B) Baş‑çene pozisyonu verilerek  
C) Boynuna mutlaka boyunluk takılarak  
D) çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek  
  6.)  Araç ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A) Sürücünün isteğine 
B) Taşınacak yolcu sayısına 
C) Mevsim ve yol durumuna  
D) Yolcuların sağlık durumlarına  
  7.)  Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A) Göz bebeklerinin küçülmesi  
B) Kişinin aktif ve huzursuz olması  
C) Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması  
D) Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması  
  8.)  Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması  
B) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi  
C) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması 
D) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi  
  9.)  Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması  
B) Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması  
C) Sırtçstç yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması  
D) Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması  
  10.)  Aşağıdakilerden hangisi toplar damar kanamasının özelliğidir?
A) Açık parlak kırmızı renkte olması  
B) Koyu kırmızı renkli ve yayılarak akması  
C) Kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda olması  
D) Küçük kabarcıklar yaparak, sızıntı şeklinde akması  
  11.)  Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A)  Kanayan bçlgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak  
B) Kanayan damarın çzerine doğrudan baskı uygulamak  
C)  Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak  
D) Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik çzerine turnike uygulamak  
  12.)  Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
A) 1‑2 dakika  
B) 5‑10 dakika  
C) 15‑20 dakika  
D) 30‑40 dakika  
  13.)  Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A) Şok  
B) Koma  
C) Zehirlenme  
D) Halsizlik  
  14.)  Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A) Burnundan ve kulağından kanaması olanlarda  
B) El bileğinde açık kırık ve kanaması olanlarda  
C) Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda  
D) Bacağında açık kırık ve kanaması olanlarda  
  15.)  Bebeklerde dış kalp masajı uygulamasında dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A) 40  
B) 60  
C) 80  
D) 100  
  16.)  Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak  
B) Yarayı tentirdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak  
C) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak  
D) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak  
  17.)  Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A) Şiddetli baş yaralanması  
B) Göğüs zedelenmesi 
C) Dalak yırtılması  
D) Mide delinmesi  
  18.)  Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A)  Bilinci yerinde ise bol su verilmesi  
B)  Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması  
C)  Kimyasal madde yanıklarında yanan bçlgenin bol su ile yıkanması  
D) Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi  
  19.)  Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A) Kçrek kemiği  
B) Kaburga kemiği 
C) çn kol kemiği 
D) Kçprçcçk kemiği  
  20.) Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
A) Kol kemiği  
B) Kalça kemiği  
C) Uyluk kemiği  
D) Kaburga kemiği  
 

21.)

 Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?
A) Kırık  
B) İncinme  
C) çıkık  
D) Burkulma  
 

22.)

 Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A) Yazılı, sözlü ve hareketli  
B) Kısa, öz ve anlaşılır  
C) Ayrıntılı ve uzun  
D) Şifreli ve gizli  
 

23.)

 çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilincini kaybeden  
B) Açık karın yarası olan  
C) Solunum zorluğu olan  
D) Ayak bileğinde çıkık olan  
 

24.)

 Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A) Şoka girmiş olan  
B) Omurga kırığı olan  
C) Kol kemiği kırık olan  
D) Kalça kemiği kırık olan  
 

25.)

 Güneş çarpmasında, hastaya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?
A) Sıcak duş yaptırılır.  
B) Vücudu serinletilir.  
C) Sıcak içecekler verilir.  
D) Üstü örtülerek terlemesi sağlanır  
 

26.)

Egzoz gazına maruz kalmanın sonucu olarak yetersiz soluyan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A) Açık havaya çıkarmak  
B) Yoğurt yedirmek  
C) Tuzlu su içirmek  
D) Kusturmak  
 

27.)

 I‑ Kırıklar
II‑ Yanıklar ve kas krampları
III‑ Kalp ve solunum durması
Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?
A)  Yalnız I  
B)  I ‑ II  
C)  II ‑ III  
D)  I ‑II ‑ III  
 

28.)

 İşitme cihazı kullanması zorunlu olan sürücü, hangi sınıf sürücü belgeleri ile araç kullanabilir?
A)  B sınıfı (hususi araç) ve F sınıfı  
B)  B sınıfı (bçtçn araçlar)  
C)  C, D, E ve G  
D) A1, A2 ve H  
 

29.)

 I‑ Motosiklet yolcuları
II‑ Motosiklet sürücüleri
III‑ Motorlu bisiklet yolcuları
IV‑ Motorlu bisiklet sürücüleri
Resimde görülen koruma başlığını yukarıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?
A)  I ‑ II  
B)  III ‑ IV  
C)  I ‑ II ‑ III  
D)  I ‑ II ‑ III ‑ IV  
 

30.)

 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A) Yolcuların isteğine gçre araç kullanmak  
B)  Diğer sürücülerden önce kendi hakkını gözetmek  
C) Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak  
D) Emniyet gçrevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak  
 

31.)

TRAFİK SORULARI

 Kara yolunda insan, hayvan ve yçk taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?

A) Taşıt  
B)  Tren  
C)  Ulaşım  
D) Taşıma  
 

32.)

 Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A)  Bağlantı yolu  
B)  İki yçnlç kara yolu  
C)  Tek yçnlç kara yolu  
D) Bçlçnmçş kara yolu  
 

33.)

 Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlara ne ad verilir?
A) Otobüs  
B)  Kamyonet  
C) Otomobil  
D) Minibüs  
 

34.)

 I‑ çzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II‑ Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III‑ Gçrçlmelerini gççleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A)  Yalnız I  
B)  I ‑ II  
C)  II ‑ III  
D)  I ‑ II ‑ III  
 

35.)

 Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A)  Durmadan dikkatli geçmeli  
B) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli  
C)  Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli  
D)  İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli  
 

36.)

 Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A) Geç  
B)  Hızlan  
C)  Yavaşla  
D)  Sağa yanaş ve dur  
 

37.)

 Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A)  Yolu kontrol etmesi  
B)  Aracını yavaşlatması  
C)  Takip mesafesini azaltması  
D)  O bölgeden dikkatli geçmesi  
 

38.)

 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını  
B) Demir yolu geçidine yaklaşıldığını  
C) Dönel kavşağa yaklaşıldığını  
D)  Ana yol‑tali yol kavşağına yaklaşıldığını  
 

39.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Ehli hayvanların giremeyeceğini  
B) Ehli hayvanların yola çıkabileceğini  
C) Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini  
D) Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini  
 

40.)

 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)  Kaygan yola yaklaşıldığını  
B) Sağa dönmenin yasaklandığını  
C) Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını  
D) Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini  
 

41.)

Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını(sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

42.)

 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Yolun tek yönlü olduğunu  
B) Yolun iki taraftan daraldığını  
C) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını  
D)  Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu  
 

43.)

Şekildeki trafik işareti neyi Yasaklar?

A)  Geri gitmeyi  
B)  Sola dönmeyi  
C) U dönüşü yapmayı  
D)  Ada etrafında dönmeyi  
 

44.)

 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kamyonlar için geçme yasağı sonunu  
B)  Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini  
C) Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını  
D) Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu  
 

45.)

 Aşağıdakilerden hangisi, girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

46.)

 Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A) Özürlü sürücüler çıkabilir  
B)  Özürlü sürücüler için park yeri  
C) Özürlü taşıtı giremez  
D)  Özürlü sürücü yolu  
 

47.)

Şekle gçre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A)  3 numaralı aracın şerit değiştirmesi  
B)  2 numaralı aracın şerit değiştirmesi  
C)  1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi  
D)  Araçların bulundukları şeritte seyretmesi  
 

48.)

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 1 ve 3  
 

49.)

 Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
A)  Trafik görevlisi  
B) Trafik ışıklar  
C) Trafik levhaları  
D)  Yer işaretlemeleri  
 

50.)

 Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

A) 90  
B) 100  
C) 110  
D) 130  
 

51.)

Zorunlu hçller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaçkilometredir?
A) 15  
B) 35  
C) 40  
D) 50  
 

52.)

 Otoyolda 110 km/saat hızla seyreden bir aracın, çnçndeki aracı takip mesafesi en azkaç metre olmalıdır?
A) 50  
B) 55  
C) 60  
D) 65  
 

53.)

s2

Şekle göre tek yçnlç yolda 3 numaralı araç sürücüsü, şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

A)  2 numaralı aracın şerit değiştirmesini  
B)  1 numaralı aracın sağa geçmesini  
C)  4 numaralı aracın yavaşlamasını  
D)  5 numaralı aracın geçmesini  
 

54.)

Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A)  Öndeki aracın işaretini beklemek  
B)  Başka araç tarafından geçilmiyor olmak  
C)  Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek  
D) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak  
 

55.)

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)  Hızını artırmalı  
B)  Bulunduğu şeridi izlemeli  
C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalı  
D)  Dönüş lambalarıyla çgeç işareti vermeli  
 

56.)

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A) Dar bir kavisle dönmek  
B) Sağa dçnçş işareti vermek  
C) 2 numaralı aracın geçmesini beklemek  
D) Hızlanarak yoluna devam etmek  
 

57.)

  Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A) Bağlantı yolunda seyrederken  
B) Tek yönlü yollarda duraklarken  
C) Tek yönlü yollarda park ederken  
D) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken  
 

58.)

 Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Geçiş hakkını kendi kullanmalı  
B) Hızlanarak yoluna devam etmeli  
C) 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli  
D) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı  
 

59.)

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  1 numaralı aracın öncelikle geçmesi  
B)  1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi  
C)  3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması  
D) 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi  
 

60.)

 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) Traktör  
B) Otomobil  
C) Kamyonet  
D) Motosiklet  
 

61.)

Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A) Toplu taşıma araçlarının  
B) Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların  
C) Sanık veya suçlu takip eden zabıta araçlarının  
D) Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların  
 

62.)

 Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, kamyonet ile tarım traktörünün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Hızı fazla olan az olana  
B) Tarım traktörü, kamyonete  
C) Kamyonet, tarım traktörüne  
D) Şeridi daralmış olan diğerine  
 

63.)

I‑ Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II‑ Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III‑ Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurma ları
Duraklanan veya park edilen yerden çıkılır ken sürücülerin yukarıdakilerden hangileri ni yapmaları zorunludur?
A) Yalnız I  
B) I ‑ II  
C) II ‑ III  
D) I ‑ II ‑ III  
 

64.)

 Geceleyin,görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A) Birkaç defa selektçr yaparak  
B) Acil uyarı ışıklarını yakarak  
C) Birkaç defa korna çalarak  
D) Dçnçş ışıklarını yakarak  
 

65.)

 Tepe üstüne yakın yerde veya dçnemeçte arızalanan aracın çn ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A) 5  
B) 10  
C) 20  
D) 30  
 

66.)

 çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Kamyon ile kamyoneti çekmek  
B) çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak  
C) Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek  
D) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek  
 

67.)

 Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hçllerde yakılır?
A) Sadece öğrenci indirip bindirirken  
B) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman  
C) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman  
D) Sadece sisli, yağmurlu veya karlı havalarda  
 

68.)

 Aşağıdakilerden hangisi, trafik işaret levhalarıyla belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücünün uyacağı kurallardan biri değildir?
A) Aracın hızını azaltmak  
B) Aracın hızını artırmak  
C) İlk geçiş hakkını yayalara vermek  
D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymak  
 

69.)

 Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) İnmiş bariyer varsa geçide girmeli  
B) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı  
C) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli  
D) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi halinde uygun hızla geçmeli  
 

70.)

Kamyon, kamyonet ve rçmorklarda yçkle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Yüklerin bağlanması  
B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması  
C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması  
D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması  
 

71.)

 Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

72.)

Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
A) Motosiklet  
B) İş makinesi  
C) Hususi otomobil  
D) Lastik tekerlekli traktör  
 

73.)

Ülkemizde uzun sçreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir.Bu duruma aşağıdakilerden  hangisi kesinlikle sebep olur?
A) Araç sayısının fazla olması  
B) Yayaların bankette yçrçmesi  
C) Araçlardaki yolcu sayısının artması  
D) Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması  
 

74.)

 Aşağıdaki hçllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
A) Tescil belgesi değiştirildiğinde  
B) çzerinde teknik değişiklik yapıldığında  
C) Sigorta sçresi bittiğinde  
D) Sahibi değiştiğinde  
 

75.)

 B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A) Kamyon  
B) Minibüs  
C) Otomobil  
D) Kamyonet  
 

76.)

 Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A) Aracın bakımı  
B) Kasko sigortası  
C) Koltuk ferdi kaza sigortası  
D) Zorunlu mali sorumluluk sigortası  
 

77.)

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.Yukarıdaki ifade hangi tçr kazalarda geçerlidir?

A) Ölümlü kazalarda  
B) Yaralanmalı kazalarda  
C) Maddi hasarlı kazalarda  
D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda  
 

78.)

 I‑ Reflektör
II‑ İlk yardım çantası
III‑ Yangın sçndçrme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A) Yalnız I  
B) I ‑ II  
C) II ‑ III  
D) I ‑ II ‑ III  
 

79.)

Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A) Atık  
B) Kireç  
C) Yanıcı madde  
D) Yakıcı madde  
 

80.)

Aşağıdakilerden hangisi çevreye çnem veren sürücünün davranışlarından biri değildir?
A) Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak  
B) Kurşun veya kükürt oranı yüksek yakıt kullanmak  
C) Zorunlu olmadıkça özel aracını kullanmamak  
D) Aracının bakımını düzenli olarak yaptırmak  
 

81.)

MOTOR SORULARI

 Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

A) Karoseri  
B) Kavrama  
C) Manifold  
D) Sçspansiyon  
 

82.)

Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fren  
B) Motor  
C) Egzoz  
D) Diferansiyel  
 

83.)

 Aracın kullanma kılavuzuna gçre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
A) Marş dişlisinin  
B) Volan dişlisinin  
C) Triger kayışının  
D) Endüksiyon bobininin  
 

84.)

 Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda kaza anında çlçm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A) Alaşımlı jant  
B) Hava yastığı  
C) Açılabilir tavan  
D) Elektrikli koltuk  
 

85.)

Taşıtlarda kullanılan çKararmalı Dikiz Aynalarıç ışık hüzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar.Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göz kamaşmasını önlemek  
B) Direksiyon dündürme kuvvetini azaltmak  
C) Diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmek  
D) Gaza basmadan aracın sabit bir hızda gitmesini sağlamak  
 

86.)

 Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
A) Motor yağı  
B) Fren hidroliği  
C) Cam suyu antifrizi  
D) Akç elektroliti  
 

87.)

 Seyir hçlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Yakıt seviyesi kontrol edilir.  
B) Önemsenmez, devam edilir.  
C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.  
D) Durulur, kontak kapatılır ve akç bağlantısı çıkartılır.  
 

88.)

 Silindir kapağı aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?
A) Motorun  
B) Diferansiyelin  
C) Vites kutusunun  
D) Yakıt deposunun  
 

89.)

 Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
A) Benzin  
B) LPG  
C) Motorin  
D) Biyodizel  
 

90.)

 Sıkıştırılmış yakıt‑hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A) Dizel motoru  
B) Marş motoru  
C) Benzinli motor  
D) Buhar makinesi  
 

91.)

 Akünün artı (+) kutup başı, eksi (‑) kutup başına göre nasıldır?
A) Kısa  
B) Uzun  
C) Daha ince  
D) Daha kalın  
 

92.)

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Termostat çıkartılmalı  
B) Eskimiş bujiler değiştirilmeli  
C) Lastiklerin hava basıncı indirilmeli  
D) Motor yüksek devirde çalıştırılmalı  
 

93.)

 Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?
A) Arka arkaya marş yapılır.  
B) Depoya benzin ilave edilir.  
C) Marş sisteminin parçaları kurulanır.  
D) Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.  
 

94.)

 Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda yakıt sisteminin görevidir?
A) Aracın elektrik ihtiyacını karşılamak  
B) Yayların salınımını kontrol altına almak  
C) Silindire benzin‑hava karışımı gçndermek  
D) Silindirdeki benzin‑hava karışımını ateşlemek  
 

95.)

 Aracın belli bir mesafe gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir?
A) Bagaj  
B) Yakıt deposu  
C) Torpido  
D) Karter  
 

96.)

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A) Bujilerin yeni olması  
B) Yakıt borularının uzun olması  
C) Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi  
D) Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması  
 

97.)

 Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
A) Isıtma bujisinin arızalı olması  
B) Hararet müşirinin arızalı olması  
C) Enjeksiyon basıncının yüksek olması  
D) Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi  
 

98.)

 Hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?
A) Buji  
B) Akç  
C) Distribütör  
D) Endüksiyon bobini  
 

99.)

 Yağ pompasının pompaladığı yağı sçzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enjektör  
B) Hava filtresi  
C) Yağ filtres  
D) Yakıt filtresi  
 

100.)

 Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağ göstergesi  
B) Yakıt göstergesi  
C) Hararet göstergesi  
D) Motor devir göstergesi  
 

101.)

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve çzel gçstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
A) Yağdanlık  
B) Yağ filtresi  
C) Yağ pompası  
D) Yağ çubuğu  
 

102.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

A) Antifriz  
B) Motor yağı  
C) Fren hidroliği  
D) Motor soğutma suyu  
 

103.)

 Soğutma sistemindeki termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar?
A) Fren hidroliğinin  
B) Diferansiyel yağının  
C) Vites kutusu yağının  
D) Motor soğutma suyunun  
 

104.)

 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A) Karterdeki yağ miktarını  
B) Depodaki yakıt miktarını  
C) Soğutma suyu sıcaklığını  
D)

Radyardeki su seviyesini

 
 

105.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

A) Soğutma fanı  
B) Termostat  
C) Hararet müşiri  
D) Vantilatör kayışı  
 

106.)

Aşağıdakilerden hangisi motor harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?
A) Motor üzerine su dökülmesi  
B) Kaloriferin sıcak konumda çalıştırılması  
C) Kaloriferin sıcak konumda çalıştırılması  
D) Motor stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi  
 

107.)

Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?
A) Alternatör  
B) Distribütör  
C) Marş motoru  
D) Endüksiyon bobini  
 

108.)

Şarj sisteminin gerilimini sınırlandıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sigorta  
B) Marş motoru  
C) Karbüratör  
D) Regülatör  
 

109.)

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sçnmesi gerekir?

A) Şarj lambasının  
B) Park lambasının  
C) Sinyal lambasının  
D) El fren lambasının  
 

110.)

Aracın gösterge panelinde,şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı halde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A) Yağın azalması  
B) Akünün boşalması  
C) Fren hidroliğinin bitmesi  
D) Marş motorunun arızalanması  
 

111.)

Aracın gçsterge panelinde bulunan şekildeki gçsterge sürücüye neyi bildirir?

A) Aracın hızını  
B) Yakıt miktarını  
C) Motor sıcaklığını  
D) Motor devir sayısını  
 

112.)

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

113.)

Seyir hçlinde iken sçrekli yarım debriyaj yapılması durumunda aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Lastiklerde aşınma  
B) Taşıtın hızında artma  
C) Fren balatalarında aşınma  
D) Debriyaj balatasında aşınma  
 

114.)

Şekilde soru işareti (?) ile gçsterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

A) Aks  
B) Volan  
C) Vites kutusu  
D) Diferansiyel  
 

115.)

Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Motorun yağ yakması  
B) Hava filtresinin kirli olması  
C) Aracın yükünün fazla olması  
D) Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması  
 

116.)

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A) Günde bir  
B) Haftada bir  
C) Altı ayda bir  
D) Araca binileceği zaman  
 

117.)

 Aşağıdakilerin hangisinde balanssızlık olması, düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir?
A) Lastiklerde  
B) Pistonlarda  
C) Alternatörde  
D) Eksantrik milinde  
 

118.)

 Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A) Balataların ıslanması  
B) Motor yağının kirlenmesi  
C) Araç lastiklerinin yeni olması  
D) Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması  
 

119.)

Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde sürülmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj  
B) Soğutma  
C) Direksiyon  
D) Süspansiyon  
 

120.)

Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
A) Amortisçr  
B) Marş motoru  
C) Direksiyon simidi  
D) Hava yastığı