Ehliyet Sınav Soruları

Testimiz: 30 İlkyardım , 50 Trafik , 40 Motor sorusundan oluşmaktadır.Her konuyu kendi içersinde değerlendirme şansımız vardır.İlkyardım'dan kaç puan aldığımızı İlkyardım butonunu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Trafik ve Motor için ait oldukları butonları tıklamanız yeterli olacaktır. Cevaplarınızın Doğru/Yanlış olduğu soru satırında belirtilecektir.              

 Hepinize başarılar dileriz

Trafik Soruları

Motor Soruları

 

1.)

İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar.Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A) Solunumu  
B) Ağız içi 
C) Bilinci 
D) Göğüs hareketi 
 2.) Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak  
B) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak  
C) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak  
D) Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak  
  3.) Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması  
B) Nabız atışlarının sürekli hızlanması  
C) Bulantı ve kusmanın olması  
D) Vücut sıcaklığının artması  
 

4.)

Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?

A) Kaza zamanının  
B) Açık ve net adresin  
C) Yaralıların kimliklerinin  
D) Yaralıların sayısı ve durumlarının  
  5.) Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?
A) Sindirim yolu ile  
B) Dolaşım yolu ile  
C) Boşaltım yolu ile  
D) Solunum yolu ile  
  6.) Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A) Kalça  
B) Omuz 
C) Göğüs  
D) El  
  7.) Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan kişiye uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Tuzlu soğuk ayran içirmek  
B) Soğuk ortamdan uzaklaştırmak  
C) Hemen uyutulmasını sağlamak  
D) Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak  
  8.) Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A) Göğüs kemiğinde kırık olanlar  
B) Kalça kemiğinde kırık olanlar  
C) Omurilik zedelenmesi olanlar  
D) Besin zehirlenmesi olanlar  
  9.) Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A)  
B)  
C)  
D)  
  10.) Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması  
B) Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması  
C) Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması  
D) Ağrıya rağmen eklemin sürekli hareket ettirilmesi 
  11.) İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?
A) Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile  
B) Sadece şehir içinde araba kullanma şartı ile  
C) Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile  
D) İşitme cihazı ile belli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile  
  12.) • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
• Burundan kan gelmesi
• Geçici hafıza kaybı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A) Göğüs  
B) Baş  
C) Karın  
D) Omurga  
  13.) Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A) 10 dakika  
B) 15 dakika  
C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar  
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar  
  14.) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A) Sürücülerin kurallara uymaması  
B) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması  
C) Trafik görevlilerinin yetersiz olması  
D) Yolların bakımsız olması  
  15.) Kaza geçirmiş araç içindeki yaralıları, herhangi bir yangın ihtimaline karşı korumak için yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması  
B) Araç çalışır vaziyette iken yaralıların oradan uzaklaştırılması  
C) Aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması  
D) İtfaiyeye haber verilip, gelmesinin beklenmesi  
  16.) Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
A) Yaralıları belirlemek  
B) Yaralıları araçtan çıkarmak  
C) Kazayı yetkililere haber vermek  
D) Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak  
  17.) Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
A) Kaburga kemiği  
B) Kaval kemiği  
C) Uyluk kemiği  
D) Pazı kemiği  
  18.) Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir?
A) İshal veya kabızlık oluşması  
B) Solunumun durması  
C) Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması  
D) Kalbin durması veya atımının düzensiz olması  
  19.) Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
A) Sistem → Doku → Organ → Hücre  
B) Organ → Hücre → Doku → Sistem  
C) Hücre → Doku → Organ → Sistem  
D) Hücre → Organ → Doku → Sistem  
  20.) Omuz veya koldaki kanamalarda, şekilde belirtilen hangi kısma basınç uygulanmalıdır?

A) Köprücük kemiğinin iç kısmına  
B) Kasığın iç kısmına  
C) Şakak bölgesine  
D) Çene altına  
 

21.)

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
A) Kendini üstün görmek  
B) Kendi kendine kurallar koymak  
C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak  
D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek  
 

22.)

Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A) Omurga kırığı olan  
B) Kaburga kırığı olan  
C) Kolunda yara ve kırık olan  
D) Birinci derece yanığı olan  
 

23.)

Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise,aşağıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?
I- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)
II- Silvester (Göğüsten bastırma)
III- Ağızdan ağıza
A) Yalnız I  
B) I - II  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

24.)

 Hangi durumdaki kazazedeye, sırtüstü yatış pozisyonu verilerek göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A) Solunumu düzensiz olan  
B) Kalbi düzensiz çalışan  
C) Solunum sayısı azalan  
D) Kalbi duran  
 

25.)

Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
A) Kâğıt mendil  
B) Gazlı bez  
C) Serum  
D) Oksijen maskesi  
 

26.)

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A) Çenenin kasılması  
B) Vücudun kasılması  
C) Dilin geriye kaçması  
D) Baş-çene pozisyonu verilmesi  
 

27.)

 Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar.  
B) Kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar.  
C) Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini sağlar.  
D) Araç kullanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlar.  
 

28.)

Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A) Sırtüstü yatış pozisyonu  
B) Yüzüstü yatış pozisyonu  
C) Baş-çene pozisyonu  
D) Oturuş pozisyonu  
 

29.)

Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına  
B) Vücutta atardamarların geçtiği tek kemikli bölge olmasına  
C) Kemiklerin birleşme noktası olan eklem bölgesi olmasına  
D) Tel ve benzeri sağlam malzeme kullanılmasına  
 

30.)

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden  hangisine dikkat edilmelidir?
A) Kollarının baş hizasında durmasına  
B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına  
C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına  
D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına  
 

31.)

TRAFİK SORULARI

Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?

A) Motosiklet  
B) İş makinesi  
C) Hususi otomobil  
D) Lastik tekerlekli traktör  
 

32.)

 I- Beyaz baston taşıyan
II- Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan
III- Bir yayanın veya köpeğin yardımı ile yürüyen
Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin taşıt yolu üzerinde bulunması hâlinde, araç sürücülerinin yavaşlamaları, gereğinde durmaları ve yardımcı olmaları gerekir?
A)  I - II  
B)  I - III  
C)  II - III  
D)  I - II - III  
 

33.)

Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur oranının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir.

Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır?

A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.  
B) Kazalarda insan kusurları araç ve yol kusurlarından daha azdır.  
C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.  
D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.  
 

34.)

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.
Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
A) Ölümlü kazalarda  
B) Yaralanmalı kazalarda  
C) Maddi hasarlı kazalarda  
D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda  
 

35.)

Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

36.)

 B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?
A) Otobüs  
B) Kamyon  
C) Motosiklet  
D) Lastik tekerlekli traktör  
 

37.)

 Trafik kazasına karışan sürücülerin öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?
A) Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri  
B) İlk yardım önlemlerini almaları  
C) Yolu trafiğe kapatmaları  
D) Yolu trafiğe açmaları  
 

38.)

Aracının rengini değiştiren kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A) 30  
B) 40  
C) 50  
D) 60  
 

39.)

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihazlarla personeli bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A) Garaj  
B)  Terminal  
C)  Servis istasyonu  
D)  Muayene istasyonu  
 

40.)

Aksine bir işaret yoksa resimdeki araç için “yerleşim yeri içinde” azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 

A) 40  
B) 50  
C) 60  
D) 70  
 

41.)

Zorunlu hâller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A) 5  
B) 10  
C) 15  
D) 20  
 

42.)

Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Hızını artırması  
B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması  
C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması  
D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması  
 

43.)

Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A) Duruş mesafesi kadar  
B) İntikal mesafesi kadar  
C) Takip mesafesi kadar  
D) Fren mesafesi kadar  
 

44.)

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Kamyon, otomobile  
B) Otomobil, kamyona  
C) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine  
D) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine  
 

45.)

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A) Hız sınırlamasına  
B) Trafik yasaklarına  
C) Çevreyi rahatsız etmemeye  
D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya  
 

46.)

Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?
A) Park etmek  
B) Kırmızı ışıkta beklemek  
C) Yük boşaltmak için beklemek  
D) Yolcu indirmek ve bindirmek için beklemek  
 

47.)

 Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A) Yakını gösteren ışıkları  
B) Uzağı gösteren ışıkları  
C) Park ışıklarını  
D) Sis ışıklarını  
 

48.)

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Kamyon ile kamyoneti çekmek  
B) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak  
C) Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek  
D) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek  
 

49.)

Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?
A) Kamyonet  
B) Motosiklet  
C) Traktör  
D) Otomobil  
 

50.)

Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir.  
B) İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır.  
C) Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.  
D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir  
 

51.)

Şekildeki araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 - 2 - 3  
B) 2 - 3 - 1  
C) 3 - 1 - 2  
D) 3 - 2 - 1  
 

52.)

Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?
A) Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak  
B) Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek  
C) Selektör yapmak  
D) Hızını arttırmak  
 

53.)

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Hızını azaltmalı
II- Sola dönüş lambasını yakmalı
III- Geniş bir kavis ile dönmeli

A) I - II  
B) I - III  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

54.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kaygan yola yaklaşıldığını  
B) Sola dönmenin yasaklandığını  
C) Sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını  
D) Sol taraftan tek yönlü yola girileceğini  
 

55.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Tünel yaklaşımını  
B) Sola mecburi yönü  
C) Sola tehlikeli devamlı virajı  
D) Dönel kavşak yaklaşımını  
 

56.)

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Hızını artırmalıdır.
II- Hızını azaltmalıdır.
III- Öndeki araçları geçmekten kaçınmalıdır.

A) I - II  
B) I - III  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

57.)

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

58.)

 Şekildeki trafik işaretinin adı nedir?

A) Düşük banket  
B) Dikkat  
C) Okul geçidi  
D) Yol ver  
 

59.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Sadece tarım traktörünün girebileceğini  
B) Tarım traktörlerinin park edebileceğini  
C) Tarım traktörünün giremeyeceğini  
D) Tarım traktörünün geçebileceğini  
 

60.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu  
B) Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini  
C) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini  
D) Geçme yasağının sona erdiğini  
 

61.)

Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol trafik işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

62.)

Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

63.)

Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

64.)

Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
A) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları  
B) Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları  
C) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri  
D) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları  
 

65.)

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
A) Sesli ilan  
B) Duyuru  
C) Gürültü  
D) Konuşma  
 

66.)

Yukarıdaki numaralandırılmış taşıt yollarının hangilerinde yaya geçidi vardır?

A) I - II  
B) I - III  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

67.)

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

A) Hızın artırılması gerektiğini  
B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini  
C) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu  
D) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini  
 

68.)

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek  
B) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek  
C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek  
D) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek  
 

69.)

Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

A) Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini  
B) Devamlı çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçemeyeceğini  
C) Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını  
D) Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini  
 

70.)

Kamyon sürücüsü, şekildeki alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

A) Taşıma sınırını  
B) Dingil ağırlığını  
C) Geçme yasağını  
D) Sınırlı yükseklik gabarisini  
 

71.)

 I- Aracın yük ve teknik özelliğine
II- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
III- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
Sürücüler, hızlarını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
A) I - II  
B) I - III  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

72.)

 Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
A) Bir meslek sahibi olmak  
B) Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak  
C) Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak  
D) Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak  
 

73.)

Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
A) Taşıma  
B) Trafik  
C) Ulaşım  
D) Erişme  
 

74.)

 Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A) İki yönlü kara yolu  
B) Tek yönlü kara yolu  
C) Bölünmüş kara yolu  
D) Erişme kontrollü kara yolu  
 

75.)

İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A) Yerlerinin değiştirilmesi  
B) Üzerlerine yazı yazılması  
C) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi  
D) Görülmesi engellenecek şekilde araç park edilmesi  
 

76.)

Aksine bir durum yoksa, sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?
A) Aracını durdurmalıdır.  
B) Durmadan geçmelidi  
C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.  
D) Yayalar geçebileceği için yavaş geçmelidir.  
 

77.)

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç” işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

78.)

 Okul taşıtlarının arkasındaki DUR işaretinin yanması neyi bildirir?
A) Taşıtın geri manevra yaptığını  
B) Taşıtın arıza yapmış olduğunu  
C) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu  
D) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini  
 

79.)

Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Yaya geçinceye kadar durması  
B) Yaya geçidine uygun mesafede durması  
C) Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi  
D) Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması  
 

80.)

Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Hızlarını artırarak geçmesi  
B) Uygun mesafede mutlaka durması  
C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi  
D) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi  
 

81.)

MOTOR SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?

A) Akünün şarjlı olması  
B) Yakıt seviyesinin düşük olması  
C) Yağ seviyesinin normal olması  
D) Buji kablolarından birinin çıkmış olması  
 

82.)

Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Motora yağ eklenir.  
B) Far ampulleri değiştirilir.  
C) Arka cam rezistansı çalıştırılır.  
D) Buji kabloları ve bobin kurutulur.  
 

83.)

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

84.)

Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
A) Motor yağının  
B) Farların  
C) Jantların  
D) Aynaların  
 

85.)

Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?
A) Ateşleme sistemi  
B) Marş sistemi  
C) Yağlama sistemi  
D) Şarj sistemi  
 

86.)

Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A) Motor çok soğur.  
B) Motorun gücü artar.  
C) Motor yakıtına yağ karışır.  
D) Motor aşırı ısınarak zarar görür.  
 

87.)

Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?
A) Bujilerin  
B) Silindirlerin  
C) Fren balatalarının  
D) Debriyaj balatasının  
 

88.)

Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enjektörlerin arızalanması  
B) Hava filtresinin kirlenmesi  
C) Hava filtresinin kirlenmesi  
D) Akü şarj durumunun yeterli olmaması  
 

89.)

Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
A) Volan dişlisine  
B) Diferansiyele  
C) Amortisöre  
D) Fan motoruna  
 

90.)

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A) ABS fren  
B) Hafızalı koltuk  
C) Otomatik hız kontrol  
D) Hava yastığı (airbag)  
 

91.)

Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A) Motor yağına  
B) Araç yakıtına  
C) Fren hidroliğine  
D) Soğutma suyuna  
 

92.)

Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A) Polen filtresi  
B) Park sensörü  
C) Açılabilir tavan  
D) Aktif gergili emniyet kemeri  
 

93.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karter  
B) Emme manifoldu  
C) Egzoz manifoldu  
D) Silindir kapağı  
 

94.)

Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?
A) Benzin filtres  
B) Hava filtres  
C) Yağ filtresi  
D) Su filtresi  
 

95.)

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

A) Emme zamanı  
B) Sıkıştırma zamanı  
C) Ateşleme zamanı  
D) Egzoz zamanı  
 

96.)

Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır?
A) Buji  
B) Vantilatör  
C) Sigorta  
D) Alternatör  
 

97.)

 Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
A) Rot ayarı  
B) Rölanti ayarı  
C) Supap ayarı  
D) Far ayarı  
 

98.)

Aşağıdakilerden hangisi aracın kısa veya uzun farlarından birinin yanmamasına sebep olabilir?
A) Sigortanın atmış olması  
B) Fren hidroliğinin eksilmesi  
C) Yakıt göstergesinin arızalanması  
D) Akü kutup başlarının oksitlenmesi  
 

99.)

Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

100.)

 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A) Frenlerin ayarsız olması  
B) Rölanti ayarının bozulması  
C) Ön düzen ayarlarının bozuk olması  
D) Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi  
 

101.)

 Dizel motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin sökülmesi yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
A) Yağ filtresinin  
B) Hava filtresinin  
C) Yakıt borularının  
D) Karterin  
 

102.)

Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A) Akü şarj  
B) Isıtma bujisi  
C) Yağ basıncı  
D) El freni çekili  
 

103.)

Aşağıdakilerden hangisi soğuk motorda silindire havanın az, yakıtın fazla girmesini sağlar?
A) Yakıt pompası  
B) Hava filtres  
C) Jikle devresi  
D) Rölanti devresi  
 

104.)

Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

105.)

Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
A) Haftalık  
B) Günlük  
C) Aylık  
D) Altı aylık  
 

106.)

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A) Alternatörde  
B) Marş motorunda  
C) Far ampullerinde  
D) Fan motorunda  
 

107.)

Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?
A) Marş motoru arızalıdır.  
B) Isıtma bujilerinden biri arızalıdır.  
C) Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır.  
D) Motor yüksek devirde kullanılıyordur  
 

108.)

Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?
A) Karbüratör  
B) Sigorta  
C) Marş motoru  
D) Regülâtör  
 

109.)

 Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marş sistemi  
B) Şarj sistemi  
C) Yakıt sistemi  
D) Soğutma sistemi  
 

110.)

Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?
A) Alternatöre  
B) Marş motoruna  
C) Yağ pompasına  
D) Silecek motoruna  
 

111.)

Araçta yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Rölantide gidilmesi  
B) Fazla sürat yapılması  
C) Fazla süratten kaçınılması  
D) Sürekli sert ve ani fren yapılması  
 

112.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şaft  
B) Amortisör  
C) Volan  
D) Kavrama  
 

113.)

Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hidrolik fren  
B) Hava yastığı  
C) Hidrolik direksiyon  
D) Otomatik hız kontrol  
 

114.)

Aşağıdakilerden hangisi ön düzene ait parçadır?
A)  Vites kutusu  
B)  Şaft  
C)  Diferansiyel  
D)  Rot başları  
 

115.)

 Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A) Soğutma suyuna  
B) Akü elektrolitine  
C) Hidrolik yağına  
D) Motorine  
 

116.)

Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenmenin oluşması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A) Motorun yağ yakmasına  
B) Motorun çalışmamasına  
C) Motorun fazla ısınmasına  
D) Motor gücünün artmasına  
 

117.)

Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A) Motorun stop etmesine  
B) Motor gücünün artmasına  
C) Motor bloğunun çatlamasına  
D) Motor sıcaklığının artmasına  
 

118.)

I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?
A) Yalnız I  
B) I - II  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

119.)

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A) Asit  
B) Saf su  
C) İspirto  
D) Antifriz  
 

120.)

Kışın akünün donmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Akünün içerisine saf su konur.  
B) Akünün içerisine antifriz konur.  
C) Akünün tam şarjlı olmasına dikkat edilir.  
D) Akünün yarım şarjlı olmasına dikkat edilir.  

Cevap Anahtarı