Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında Doğru veya Yanlış ibarelerini göreceksiniz

27 ARALIK 2008 B SINIFI KİTAPÇIĞI

1.) Aşağıdakilerin hangisinde oluşan kırıklar,felce neden olabilir?

A)Kaburgada
B) Omurgada
C) Bacakta
D) El bileğinde

2.) Ön kol kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir

A)Yan yatış
B)Yüzüstü yatış
C)Oturuş
D)Sırtüstü yatış

3.) En hafif olup, iz bırakmayan yanıklar aşağıdakilerden hangisidir?

A)Birinci derece yanıklar
B)İkinci derece yanıklar
C)Üçüncü derece yanıklar
D)İkinci ve üçüncü derece yanıklar

4.) Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın kısa tanımıdır?

A)Nabız atımının durmasıdır
B)Vücut sıcaklığının artmasıdır
C)Vücudun su toplamasıdır
D)Geçici bilinç kaybı hâlidir

5.) Aşağıdaki belirtiler hangi tür yaralanmalarda daha çok görülür?

   Göz bebeklerinde büyüklük farkı
• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi

A)Baş
B)Göğüs
C)Karın
D)Omurga

6.) Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

A)Kafatası eklemlerinde
B)Hareketli eklem yerlerinde
C)Kısa kemiğin ortasında
D)Uzun kemiğin ortasında

7.) Burkulmalarda ağrı ve şişliği azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)Buz konulmalıdır
B)Masaj yapılmalıdır
C)Soğuk su içirilmelidir
D)Turnike uygulanmalıdır

8.) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Solunum yolu zehirlenmesi olan
B)Bilinci yerinde olmayan
C)Açık karın yarası olan
D)Ayak kemiği kırık olan

9.) Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

A)Yazılı, sözlü ve hareketli
B)Ayrıntılı, detaylı ve uzun
C)Kısa, öz ve anlaşılır
D)Şifreli ve gizli

10.) Alkollü içki içen sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

A)Dirençli ve zinde olma
B)Reflekslerinde zayıflama
C)Manevra kabiliyetinde artma
D)Aşırı hareketli ve uyumlu olma

11.) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

A)Kendini üstün görmek
B)Kendi kendine kurallar koymak
C)Paylaşmayı bilmek ve uygulamak
D)Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

12.)Hangi damar kanaması, fışkırır tarzda ve açık kırmızı renkte olur?

A)Atardamar
B)Kılcal damar
C)Toplardamar
D)Toplardamar ve kılcal damar

13.) Aşağıdakilerden hangisi, koldaki büyük kanamalarda uygulanan turnike yöntemidir?

A)Kanayan yere çeşitli ilaçlar tatbik etmek
B)Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
C)Dirsek ile omuz arasına sıkma bağı uygulayarak kanı durdurmak
D)Dirsek kısmını kalp seviyesinden yukarıda tutmak

14.) Donma olayında vücutta görülen en önemli belirti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Derinin pürüzsüz hâle gelmesi
B)Hareketliliğinin artması
C)Derinin sararması
D)Duyuların kaybolması

15.) Sindirim yoluyla zehirlenen hasta, kusuyorsa aşağıdaki pozisyonlardan hangisine alınır?

A)Yüzüstü yatış
B)Oturuş
C)Yan yatış
D)Sırtüstü yatış

16.) Aşağıdakilerden hangisi kazalara en çok neden olur?

A)Çevre şartları
B)İnsanlar
C)İklim şartları
D)Araçlar

17.) Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

A)Boynuna, mutlaka boyunluk takılarak
B)Boynuna atel bağlanarak
C)Ayaklarından çekilerek
D)Boynuna bir şey bağlamadan
18.) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarındandır?
A)Yaralıya moral verilmesi
B)Yaralı yakınlarının sakinleştirilmesi
C)Kaza yerinde sakin ve telaşsız davranılması
D)Yaralıyla ilgili hayat kurtarıcı önlemlerin alınması
19.)Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

Bu yöntemin hangi durumda uygulanması sakıncalıdır

A)Boyun bölgesine
B)Çöken kemik üzerine
C)Baş ve yüz bölgesine
D)Kol ve bacak üzerine
20.)Yaralı konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Şok durumunda olması
B)Boynunda kireçlenme olması
C)Bozulmuş besinlerden zehirlenmiş olması
D)Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanmış olması
21.) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden değildir?
A)Suda boğulma
B)Kol ve bacak kırıkları
C)Çok fazla kan kaybı
D)Boyun omurlarının kırılması

22.)Trafik kazalarında, aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan sebeptir?

A)Araç yapımındaki hata
B)Havanın yağışlı olması
C)Alkollü araç kullanma
D)Yol yapımındaki hata

23.) Aşağıdakilerden hangisi karın bölgesinde bulunur?

A)Mide
B)Akciğer
C)Kalp
D)Yutak

24.) Aşağıdakilerden hangisinin yaralanmasın24. da öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?

A)Midenin
B)Akciğerin
C)Karaciğerin
D)Dalağın
25.)Açık yaraya, ilk yardım önlemi olarak aşağı25. dakilerden hangisi uygulanır?
A)Merhem sürülür
B)Yaralıya şok pozisyonu verilir
C)Sargı bezi ile sarılarak dış etkilerden korunur.
D)Pamukla kapatılarak sıcak tutulur
26.) Aşağıdakilerden hangisi yaralının kan dola26. şımı etkinliğini sağlamak için yapılır
A) Kalp masajı
B)Yumuşak bir zemine yatırılıp sıcak tutulması
C)Uyarıcı kokular koklatılması
D)Yara içindeki yabancı cisimlerin çıkarılması
27.) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A)Cildin kızarması, aşırı terleme
B)Hareketlilik, saldırganlık hâli
C)Soğuk nemli cilt, titreme
D)Vücut sıcaklığında yükselme

 28.) Kırıklar neden sabitlenmelidir

A)Üşümeyi engellemek içinA
B)Kırık bölgesinin daha rahat hareket ettirilmesi için
C)Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek için
D)Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek için

29.) Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü nasıl olmalıdır?

A)İnerken ve çıkarken başı yukarıda
B)İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C)İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D)İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarıda
30.)Kazaya müdahale eden kişinin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
A)Aracının dörtlü sinyallerini yakması
B)Kaza yapan araçların kontağını kapatması
C)Kaza yapan araçlardan yakıt sızıp sızmadığını kontrol etmesi
D)Kendi aracını kaza yapan aracın hemen arkasına park etmesi

31.) Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve  fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

A)İklim
B)Çevre
C)Atmosfer
D)Erozyon
32.) Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu  etkiler?
A)Araca gereğinden fazla yolcu alınması
B)Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının  çok yavaş olması
C)Araç egzozlarının patlak veya tıkanık olması
D)Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
33.) Otoyollara girerken hangi şeridi kullanmak  zorunludur?
A)Hızlanma şeridini
B)En sağ şeridi
C)Ortadaki şeridi
D)Yavaşlama şeridini
34.) Okul taşıtının arkasındaki “DUR” ışığı hangi hâllerde yakılır
A)Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
B)Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
C)Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
D)Sadece öğrenci indirip bindirirken
35.) Şekildeki yolda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A)Hızını azaltması
B)Hız sınırını aşması
C)Takip mesafesini azaltması
D)Önündeki aracı geçmesi

36.) Aşağıdakilerden hangisi araç geçme işleminin son basamağıdır?

A)Aynadan geçilmekte olan aracı izlemek
B)Sağa dönüş lambasıyla işaret vermek
C)Sağ şeride girmek
D)Takip mesafesi kadar önceden sol şeride girmek
37.) Şekle göre; şehirler arası yolda sağa dönüş yapmak isteyen sürücü, kavşağa 150 metre kala hangi numaralı şeride girmesi gerekir?

A)1
B)2
C)3
D)1 veya 2
38.) Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi  kesinlikle söylenir?

A)Alkol kullanımının kaza riskini artırdığı
B)Alkolün her sürücüde aynı etkiyi gösterdiği
C)Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
D)Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu
39.) Kavşaklarda, ışıklı ok yönündeki dönüşler  ne zaman yapılmalıdır?
A)Yeşil ışıklı ok söndüğünde
B)Işıklı ok yeşil yandığında
C)Ana lamba yeşil yandığında
D)Işıklı ok kırmızı yandığında

40.) Şekildeki karşılaşmada araçların kavşağa giriş sırası hangisindeki gibi olmalıdır?

A)3 – 2 – 1
B)2 – 1 – 3
C)1 – 2 – 3
D)2 – 3 – 1
41.) Sola dönüş yapmak isteyen araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapmaları doğrudur?

A)Dönüş işaretini verdikten sonra hızlarını artırmaları
B)Bulundukları şeridin soluna yaklaşmaları
C)Hızlarını artırarak dönüşü tamamlamaları
D)Dönüşlerini dar kavisle yapmaları

42.) Şekle göre, geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Hızını artırması
B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması
C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması

43.) Şekildeki tünele girişte, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A)Hızını azaltmak
B)Araç içi ışıkları yakmak
C)Park ve sis ışıklarını birlikte yakmak
D)Öndeki araçları geçmek

44.) Şehirler arası yolcu taşımacılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırılması zorunludur
B) Ayakta ve fazla yolcu taşınması yasaktır
C)Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması araç işletenin isteğine bağlıdır
D) Ölümlü trafik kazasına karışan araca ve  işleticisine ait bilgiler basın yayın organlarınca duyurulabilir
45.) Sadece ışık donanımı bozuk olan araç,  şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?

A)15
B)20
C)25
D)30

46.) Hangi taşıtta yangın söndürme cihazının  bulundurulması zorunludur?

A)
B)
C)
D)

47.) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına  göre yurt içi yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?

A)SRC 1
B)SRC 2
C)SRC 3
D)SRC 4
48.) Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların  teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
A)Sigorta süresi bitiminde
B)Sahibi değiştiğinde
C)Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D)Egzoz muayenesi yapıldığında

49.) Şehirler arası yolcu taşıyan otobüs şoförü hakkında, yolcuların tespitleri aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır

Bu tespitlere göre hangisi söylenebilir?

A)Yolculuğun çok kısa süreli olduğu
B)Yollardaki denetimlerin çok sık yapıldığı
C)Yolculuğun bir günden fazla sürdüğü
D)Yolcuların rahat ve güvenli yolculuk yaptığı
50.) Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?
A)Park etmek
B)Kırmızı ışıkta beklemek
C)Yük boşaltmak
D)Yolcu indirmek ve bindirmek
51.) Şekildeki park yerine araçlar, aşağıdakilerden hangisindeki gibi park etmelidir?

A)
B)
C)
D)
52.) Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola  girmesi
B)2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
C)Karşılaşma durumunda 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
D)3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
53.) Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Şeridi daralmış olan, diğerine
B) Kamyon sürücüsü, otomobile
C) Otomobil sürücüsü, kamyona
D) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
54.) Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır

A) Hızlanıp yola çıkmalıdır
B) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır
C) Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
D)Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermelidir
55.) Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının, duraklarını gösteren işaret levhalarına, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A)15
B)20
C)25
D)30
56.) Şekildeki karşılaşmada hangi araç  öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

A)Tarım traktörü
B)Otobüs
C)Biçerdöver
D)At arabası
57.) Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

A)1 – 2
B)1 – 3
C)2 – 4
D)3 – 4
58.) Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)2 ve 4 numaralı araçlar geçmelidir
B)1 ve 3 numaralı araçlar geçmelidir
C)Hepsi durmalıdır
D)1 ve 2 numaralı araçlar geçmelidir
59.) Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara  yollarının yapım ve bakımından sorumludur?
A)Emniyet Genel Müdürlüğü
B)İl Belediye Başkanlığı
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
60.) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?
A)
B)
C)
D)
61.) Şekildeki trafik işaretine  göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Yol yüzeyi arızalıdır
B)Yoldan yavaş geçilmesi gerekir
C)Yolda tümsek vardır
D)Yolda yapım çalışması vardır
62.) Şekildeki trafik işareti  hangi yol bölümüne konulur?

A)Virajlı
B)Kasisli
C)Kaygan
D)Eğimli
63.) Aşağıdakilerden hangisi yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A)Kırmızı ile birlikte yanan sarı ışık
B)Aralıklı yanan sarı ışık
C)Kırmızı ışık
D)Yeşilden sonra yanan sarı ışık
64.)Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok iki römorktan oluşan taşıtlara ne denir?
A)Özel amaçlı taşıt
B)Taşıt katarı
C)Kamp taşıtı
D)Karavan
65.) Şekildeki kara yolunda aşağıdakilerden  hangisi şeridi ifade eder?

A)1 numaralı taşıtın gidiş yönüne göre sağındaki çizgi
B)Taşıt yolu üzerindeki kesik çizgiler
C)1 ve 2 numaralı taşıtlar arasındaki devamlı  iki çizgi
D)1, 2 ve 3 numaralı taşıtların seyrettikleri yol bölümleri
66.)Şekle göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?,

A)1 numaralı şerit sola dönüş içindir
B)2 numaralı şerit ileri yönde seyir içindir
C)1, 2 ve 3 numaralı şeritler ileri seyir içindir
D)3 numaralı şerit sağa dönüş içindir
67.) Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir?

A)I - II
B)I - III
C)II - III
D)I - II - III
68.) Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
A)
B)
C)
D)
69.) Şekildeki trafik işareti  neyi yasaklar?

A)Geri gitmeyi
B)Sola dönmeyi
C)“U” dönüşü yapmayı
D)Ada etrafında dönmeyi
70.) Aşağıdakilerden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A)
B)
C)
D)
71.) Şekildeki trafik işareti 41. neyi ifade eder?

A)Araç trafiğine kapalı yolu
B)Hız sınırlaması sonunu
C)Öndeki taşıtı geçme yasağını
D)Geçme yasağı sonunu
72.) Şekle göre aşağıdakilerden hangisi  kesinlikle söylenir?

A)2. aracın takip mesafesine uymadığı
B)1. aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
C)2. aracın yanlış şeritte seyrettiği
D)1. aracın doğru geçen araca yol vermediği
73.) Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
A)Dönüş ışıkları
B)Yakını gösteren ışıklar
C)Acil uyarı ışıkları
D)Park ışıkları
74.) Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıtı süren kişiye ne denir?
A)Şoför
B)Sürücü
C)Araç sahibi
D)İşleten
75.) Şekle göre, sürücünün hangisini yapması  yasaktır?

A)Sağa dönüş yapması
B)Aynı yönde seyretmesi
C)Sola dönüş yapması
D)Yayanın geçişini beklemesi
76.) Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin şehir içi ve şehirler arası yollardaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

          Şehir içinde                      Şehirler arasında
             km / saat                            km / saat

A)                30                                     80
B)                50                                    120
C)                60                                      90
D)                50                                      90  
77.) Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A)Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
B)Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması
C)Yaya geçinceye kadar durmas
D)Yaya geçidine uygun mesafede durması
78.)Şekildeki gibi hemzemin geçide yaklaşan sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 

A)Hızını artırmak
B)Hızını azaltmak
C)Sabit hızla seyretmek
D)Hız sınırını aşmak
79.) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sesli  veya ışıklı işaretlerini alan sürücüler ne yapmalıdır?
A)Araçlarını olduğu yerde durdurmalıdır
B)Mümkünse geriye dönmelidir
C)Taşıt yolunda yer açmalıdır
D)Aracını hızlandırarak seyretmelidir
80.) Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A)Trafik kazalarındaki ölüm oranının
B)Şehir merkezindeki trafik kazalarının
C)Şehirler arasındaki trafik kazalarının
D)Trafikteki görevli sayısının
81.) Hangisi motora ilk hareketi verir?
A)Marş motoru
B)Alternatör
C)Krank mili
D)Kam mili
82.) Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun  yavaş dönmesine sebep olur?
A) Buji kablolarının gevşek olması
B) Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi
C)Yağ pompasının arızalı olması
D) Alternatörün arızalı olması
83.) Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A) El fren lambasının
B) Park lambasının
C) Sinyal lambasının
D) Şarj lambasının
84.) Motor çalışırken aracın gösterge panelinde  hangisinin yanması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?
A)
B)
C)
D)
85.) Birinci vitese takılmış durumdaki aracı  ilk harekete geçirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Fren pedalı yavaşça bırakılırken gaz pedalına basılır
B) Gaz pedalı yavaşça bırakılırken debriyaj  pedalına basılır.
C) Debriyaj pedalı yavaşça bırakılırken gaz  pedalına basılır
D) Gaz pedalı yavaşça bırakılırken fren pedalına basılır.
86.) Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A) Aracın hızlı kullanılması
B) Ani ve sert kalkış yapılması
C)Aracın yavaş kullanılması
D) Park hâlinde viteste bırakılması
87.)İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A) Elektrik enerjisini
B) Hidrolik enerjiyi
C) Nükleer enerjiyi
D) Isı enerjisini
88.) Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçlar, kapalı park alanlarına park edilemez?
A)LPG
B) Motorin
C) Benzin
D) Gaz yağı

89.) Fren hidrolik seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?

A) Haftalık
B)Aylık
C) Günlük
D) Altı aylık
90.) Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duran araca ilk hareketi vermektir
B) Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamaktır.
C) Aracın emniyetli olarak hızını artırmaktır
D) Duran aracı sabitlemektir
91.) Araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem 11. sırası aşağıdakilerden hangisidir?

I- Kriko ile araç kaldırılır.
II- Bijon somunları gevşetilir.
III- Jant kapağı çıkartılır.
IV- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
V- Bijon somunları sökülür.

A) I – II – III – IV – V
B) IV – III – II – I – V
C)III – I – II – V – IV
D)I – III – II – V – IV
92.) Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım  amaçlarından değildir?
A) Yakıt tüketiminin azaltılması
B) Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması
C)Araç içi nem oranının ayarlanması
D)Hava sirkülasyonunun sağlanması
93.) Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen yere  hangi aktarma organı yazılmalıdır?

A) Vites kutusu
B) Şaft
C)Aks
D)Kavrama
94.) Hangisi araçlarda kullanılan koltuk çeşidi değildir?
A) Sürücü koltuğu
B) Dinlenme koltuğ
C)Yolcu koltuğu
D)Bebek koltuğu
95.)Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A) Lastiklerin patinaj yapmasına
B) Vantilatör kayışının kopmasına
C) Lastik kenarlarının daha çabuk aşınmasına
D)Araç hızının artmasına
96.) Araçlarda arka camın rezistanslı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Camın patlamasını önlemek
B) Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak
C)Cam yapışkanının cama ve gövdeye sağlam tutunmasını sağlamak
D)Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek
97.) Dört zamanlı bir motorda, sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
A) 4. zaman
B) 3. zaman
C)2. zaman
D)1. zaman
98.) Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A) Eksi kutba bağlı olan kabloyu
B) Artı kutba bağlı olan kabloyu
C)Şarj kablosunu
D)Marş kablosunu
99.) Aşağıdakilerden hangisi karbüratöre girecek havanın temizlenmesinde görev yapar?
A) Jikle devresi
B) Hava filtresi
C)Emme manifoldu
D)Egzoz manifoldu
100.)Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun  parçası değildir?
A) Enjektör
B) Yakıt pompası
C)Kızdırma bujisi
D)Distribütör
101.) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A) Motorun rölanti devresinin yüksek olması
B) Yağlama sisteminin görev yapamaması
C)Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
D)Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
102.)Benzinli motorun ıslanarak  çalışmaması durumunda hangisi yapılır?
A) Şarj sistemi parçaları kurulanır
B) Marş sistemi parçaları kurulanır
C)Ateşleme sistemi parçaları kurulanır
D)Aydınlatma sistemi parçaları kurulanır
103.) Buji kablolarından biri çıkmış ise motor  nasıl çalışır?
A) Düşük rölantide
B) Sarsıntılı
C)Sarsıntısız
D)Yüksek rölantide
104.) Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması  sonucunda meydana gelir?
A) Motorun çekişten düşmesi
B) Endüksiyon bobinin yanması
C)Jikle devresinin çalışmaması
D)Marş yapıldığında, marş motorunun çalışmaması
105.) Fan motoru çalıştığı hâlde motor suyunun  soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araç lastiklerinin havası fazladır
B) Radyatör petekleri tıkanmıştır
C)Soğutma sisteminde termostat yoktur
D)Soğutma suyunda antifriz vardır
106.)Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere neden takoz konulmalıdır?
A) Aracın hareket etmesini engellemek için
B) Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek  için
C)Aracın motorunu çalıştırabilmek için
D)Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak için
107.) Yeni araca 1000 - 2000 km arasında servislerde yapılan işleme ne denir?
A) Supap ayarı
B) Yağ değişimi
C)İlk bakım
D)Lastik bakımı
108.) Aracın gösterge panelinde  bulunan, şekildeki göstergenin mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir?

A) Uzun farların yandığını
B) Kısa farların yandığını
C)El freninin çekilmiş olduğunu
D)Cam rezistansının çalıştığını
109.) Direksiyon simidinin hareketi, hangi parça  aracılığıyla direksiyon dişli kutusuna iletilir?
A) Tekerlekler
B) Rotlar
C)Akslar
D)Direksiyon mili
110.) Yay salınım süresini kısaltan ve sınırlayan  parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rotil
B) Amortisör
C)Aks
D)Şaft
111.) Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının  bir sonucudur?
A) Motorun zor çalışması
B) Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi
C)Motorun iyi soğutulamaması
D)Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi
112.) Park lambalarından birinin yanıp diğerinin  yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bujiler arızalıdır
B) Alternatör arızalıdır
C)Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur
D)Endüksiyon bobini arızalıdır
113.) Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller  sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?
A) Şarj sistemindeki regülatör arızalıdır
B) Marş motoru arızalıdır
C)Buji kablolarından biri çıkmıştır
D)Motor yüksek devirde kullanılıyordur
114.) Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
A) Motor hararet yapar
B) Motor yağ yakar
C)Alternatör yatakları bozulur
D)Bujiler ateºleme yapamaz
115.) Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma  suyunun azalmasına sebep olur?
A) Su pompasının sızdırması
B) Bujilerin arızalanması
C)Debriyajın kaçırması
D)Hararet göstergesinin arızalanması
116.) Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde kullanılır?
A) Vites kutusu yağının
B) Motor yağının
C)Diferansiyel yağının
D)Direksiyon kutusu yağının
117.) Motor soğutma suyunun sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj göstergesi
B) Yakıt göstergesi
C)Hararet göstergesi
D)Fren hidroliği göstergesi
118.) Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına neden olabilir?
A) Motor suyunun az oluşu
B) Akünün tam şarj yapılması
C)Fren hidroliğinin az olması
D)Araç deposundaki yakıtın az olması
119.) Akü içerisindeki elektrolit, plâkaların neresinde olmalıdır?
A) Hizasında
B) Altında
C)Ortasında
D)Üzerinde

120.) ABS fren sistemi, tekerleklerin frenleme sırasında kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangilerini azaltır?

I- Aracın yol üzerinde kaymasını
II- Trafik kazası riskini
III- Direksiyon hâkimiyetini

A) I – II

B) I – III

C)II – III

D)I – II – III