Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında Doğru veya Yanlış ibarelerini göreceksiniz

Ehliyet Sınav Soruları

 

Testimiz: 30 İlkyardım , 50 Trafik , 40 Motor sorusundan oluşmaktadır.Her konuyu kendi içersinde değerlendirme şansımız vardır.İlkyardım'dan kaç puan aldığımızı İlkyardım butonunu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Trafik ve Motor için ait oldukları butonları tıklamanız yeterli olacaktır. Cevaplarınızın Doğru/Yanlış olduğu soru satırında belirtilecektir.               Hepinize başarılar dileriz

1.)Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliktir?

A)Önceden tahmin edilebilme
B) Doğal olaylardan olma
C) Genellikle çevreyi etkileme
D)Önlemlere bağlı olarak azalabilme

2.) Trafik kazasını gören bir sürücünün kazaya  müdahale etmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Sürücünün isteğine bağlıdır
B)Her durumda zorunludur
C)Sadece resmî görevli araç sürücüleri zorunludur.
D)Sadece ağır araç sürücüleri zorunludur

3.) Yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevkedilir?

A)Yakınları geldikten sonra
B)Hiçbir müdahale yapılmadan önce
C)Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
D)Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan  sonra

4.)Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir?

A)Yaralının tedavisini yapmak
B)Yaralının solunumunu düzeltmek
C)Yaralının dolaşım etkinliğini sağlamak
D)Yaralının soluk yolunu açmak

5.) Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan organdır?

A)Böbrek
B)Kalp
C)Mide
D)Karaciğer

6.) Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınacak ilk yardım önlemlerinden değildir?

A)Reflektör yerleştirmek
B)Kaza yapan araçların motorlarını durdurmak
C)Kazanın olduğu yerde akan trafiği kontrol etmek
D)Kazayı gördüğünde işaret vererek aracını güvenli yerde durdurmak

7.) Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A)Kollarının gövdeye paralel durmasına
B)Ayak tarafından çıkarılmasına
C)Baş–boyun–gövde hizasının bozulmamasına
D)Baş tarafından çıkarılmasına

8.) İlk yardım çantasının araçlarda bulundurulma amacı nedir?

A)Araç donanımını tamamlamak
B)Trafik denetimlerinde göstermek
C)Araç muayenelerinde göstermek
D)Kazalarda ilk yardımda kullanmak

9.) İlk yardım yapan kişi, hareketsiz yatan hastanın ağız kısmına yanağını yaklaştırarak tutuyor.

Bu uygulama ile hastanın hangi durumu kontrol edilir?

A)ªok durumu
B)Vücut sıcaklığı
C)Solunum sayısı
D)Soluğu

10.) Ağızdan ağıza suni solunumda verilen hava  miktarının yeterliliği nasıl anlaşılır?

A)Nabız sayısının azalmasından
B)Göğsünün yükselmesinden
C)Vücut sıcaklığının azalmasından
D)Yüzünün sararmasından

11.) Atardamar kanaması, toplardamar kanamasına göre neden daha tehlikelidir?

A)Damar esnekliği az olduğundan
B)Kirli kan bulundurduğundan
C)Daha fazla kan kaybı olduğundan
D)Vücudun her yerinde bulunduğundan

12.)Kafa derisi ve  şakak bölgesi kanamalarında şekilde belirtilen hangi kısma basınç uygulanmalıdır

A)Kulak önü
B)Çene altı
C)Kasık
D)Köprücük

13.) Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir gevşetme uygulanmalıdır?

A)1-2
B)5-10
C)15-20
D)40-50

14.) Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının  yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

A)Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
B)Solunumun düzenli olmasını sağlamak
C)Vücut sıcaklığını düşürmek
D)Sindirime yardımcı olmak

15.) Baygın durumdaki kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A)Tokat atmak
B)Duyu organlarını uyarmak
C)Sıcak içecek vermek
D)Vücut sıcaklığını düşürmek

16.) Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

A)Derinin kızarması
B)Vücut sıcaklığının artması
C)Reflekslerin kaybolması
D)Göğüs hareketlerinin artması

17.)Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?

A)Bilinç kaybı olan
B)Solunum güçlüğü olan
C)Nabız sayısı düşük olan
D)Kalbi duran (5 dakika içinde)
18.) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha  sonra da kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A)Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir
B)Başı sıcak su ile yıkanır
C)Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir
D)En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur
19.)Karın yaralanması olan yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A)Meyve suyu içirmek
B)Yara yerini soğuk tutmak
C)Yara yerine göre uygun pozisyon vermek
D)Şoka karşı önlem almak
20.)Ciltle birlikte cilt altı dokularının da yandığı  yanıklarda, olay yerinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A)Salça sürülür
B)Alkollü su ile yıkanır
C)Yara merhemi sürülür
D)Soğuk su tatbik edilir
21.) Aşağıdakilerden hangisi atelin tanımıdır?
A)Kırık bölgesini hareketsiz hâle getiren düz nesnedir.
B)Büyük dış kanamayı durdurmaya yarayan emici nesnedir
C)Pamuktan yapılmış bir çeşit sargı bezidir
D)Ağrı dindirici ilaçtır

22.)Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

A)Yan yatış
B)Yüzüstü yatış
C)Oturuş veya yarı oturuş
D)Sırtüstü yatış

23.) Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa  uygulanacak dıştaki atelin boyu ne kadar olmalıdır?

A)Topukla diz arasına kadar
B)Topuktan koltuk altına kadar
C)Topuktan kalçaya kadar
D)Dizden kalçaya kadar

24.) Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

A)Kafatası eklemlerinde
B)Uzun kemiğin ortasında
C)Kısa kemiğin ortasında
D)Hareketli eklem yerlerinde
25.)Burkulma ve çıkıklardaki ilk yardım uygulamasında; zarar gören bölge soğuk tutulurken, yaralının üstünü örterek vücut sıcaklığını korumanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Üşümesine engel olmak
B)Rahat hareket etmesini sağlamak
C)Şoku önlemeye yardımcı olmak
D)Eklemin şişmesini engellemek
26.) Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
A) Yaralıların eğitim durumunun
B)Yaralı sayısının
C)Araçların hasar durumunun
D)Olay yerinin tam adresinin
27.) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda  en son taşınması gereken yaralı aşağıdaki-lerden hangisidir?
A)Solunum yolu zehirlenmesi olan
B)Bilinci yerinde olmayan
C)Açık karın yarası olan
D)Ayak kemiği kırık olan

 28.) Yaralı, sedye ile cankurtarana bindirilirken  yönü nasıl olmalıdır?

A)Ayakları önde olacak şekilde
B)Baş kısmı önde olacak şekilde
C)Yaralının isteğine göre
D)Yaranın çeşidine göre

29.) Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?

A)Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde
B)Karbüratörden sızan egzoz gazına maruz kalındığında
C)Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında
D)Tünelde camları kapalı araç uzun süre kullanıldığında
30.)Kişinin elektrik akımından kurtarılması esnasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A)Metal malzeme kullanarak yaralıyı elektrik  akımından uzaklaştırmak
B)Tahta veya plastik malzeme kullanarak yaralıyı elektrik akımından uzaklaştırmak
C)Elektrik akımını kesmeyle vakit kaybetme den kişiyi elimizle çekerek kurtarmak
D)Yaralının metal bir yüzeyle temasını sağlamak

31.)Aşağıdakilerden hangisi, şehirler arası kara yollarını işaretlemekle görevlidir?

A)Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
B)Karayolları Genel Müdürlüğü
C)Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
D)Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
32.) Kara yolunda, motorlu veya motorsuz aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne denir?
A)Sürücü
B)şoför
C)İşleten
D)Araç sahibi
33.) Şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)Bağlantı yolu                             Tali yol
B)Ana yol                                      Tali yol
C)Bölünmüş kara yolu                    Bağlantı yolu
D)İki yönlü kara yolu                     Tek yönlü kara yolu
34.)Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği  için kullanıldığı kara yoluna tek yönlü kara yolu denir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır

A)
B)
C)
D)
35.)Aşağıdakilerden hangisi römork ve yarı  römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır?
A)
B)
C)
D)

36.)Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca yeşil  sonrası sarı ışık yandığında, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir?

A)Kırmızı
B)Sarı
C)Yeşil
D)Yanıp sönen kırmızı
37.)Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)1 ve 3 numaralı araçlar geçmelidir
B)2 ve 4 numaralı araçlar geçmelidir
C)Hepsi durmalıdır
D)1 ve 2 numaralı araçlar geçmelidir
38.) Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi şeridin ileri seyir ve sola dönüş için olduğunu bildirir?
A)
B)
C)
D)
39.)Aşağıdakilerden hangisi otoyolda şerit  kapatma levhasıdır?
A)
B)
C)
D)

40.)Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

A)
B)
C)
D)
41.)Şekildeki trafik  işaretini gören sürücü ne yapmalıdır

A)Geriye dönmelidir
B)Hızını azaltmalıdır
C)Hızını artırmalıdır
D)Yolun kayganlığını kontrol etmelidir

42.) Şekildeki tehlike uyarı  işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A)Hızını azaltması
B)Duraklama yapmaması
C)Hızını arttırması
D)Takip mesafesini artırması

43.)Şekildeki trafik işareti  neyi yasaklar?

A)Geri gitmeyi
B)“U” dönüşü yapmayı
C)Sola dönmeyi
D)Ada etrafında dönmeyi

44.)Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

A)
B)
C)
D)
45.) Hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?
A)
B)
C)
D)

46.)Şekildeki kara yolunda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yasaktır?

A) Gidiş yönüne göre sağ şeritten gitmeleri
B) Trafik zorunluluğu nedeniyle durmaları
C) Her iki aracın aynı şeritte seyretmeleri
D) Gidiş yönüne göre sol şeridi geçiş amaçlı kullanmaları

47.)Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

A)5,5
B)4,5
C)3,5
D)2,5
48.)İki yönlü ve üç şeritli yolda hangi şeridin kullanılması yasaktır?
A)En sağdaki
B)Ortadaki
C)En sağ ve ortadaki
D)En soldaki

49.) Sürücülerin aşağıdakilere uymadaki  öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

1. Işıklı trafik işaret cihazı
2. Trafik işaret levhası
3. Yer işaretleri
4. Trafik görevlisi

A)1 - 2 - 3 - 4
B)1 - 4 - 2 - 3
C)4 - 1 - 2 - 3
D)4 - 2 - 3 - 1
50.)Tünel veya dar köprüye yaklaşan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A)Taşıt yolu üzerinde duraklaması
B)Önündeki aracı geçmesi
C)Hızını artırması
D)Hızını azaltması
51.)Saatteki hızı 80 kilometre olan aracın, önündeki araç ile arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A) 20
B) 30
C) 35
D)40
52.)Şekildeki kara yolu kesiminde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A)1. aracın 2. araca takip mesafesince yaklaşması
B)1. aracın 2. aracı geçmeye çalışması
C)3. aracın dönemece girerken hızını azaltması
D)2. aracın dönemece girerken hızını azaltması
53.)Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile  ilgili doğru bir davranıştır?
A)Yol boş olduğunda dönüş ışıklarını kullanmamak
B)Geçilen aracı kontrol etmeden sağ şeride girmek
C)Tepe üstleri ve dönemeçlerde araç geçmek
D)Başka aracı geçmeye çalışan aracı geçmemek
54.) Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır
B)Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.
C)Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir.
D)Manevra bitmeden önce iºaret vermeyi sona erdirmelidir
55.)Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?

A)Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
B)Hızlarını azaltmaları
C)Dar bir kavisle dönüş yapmaları
D)Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
56.)Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A)Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır
B)Geçiş hakkını 2 numaralı araca vermelidir
C)Korna çalıp 2 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
D)Hızlanıp kavşağa önce girmelidir
57.)Şekildeki kara yolu bölümünde, 1 ve 2 numaralı otomobillerin karşılaşması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A)1 numaralının hızını artırması
B)2 numaralının hızını artırması
C)2 numaralının geçiş hakkını kullanması
D)1 numaralının hızını artırıp, korna çalması
58.)Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne  sahiptir?
A)Kara yolunun temizliğinde kullanılan araçlar
B)Acil hasta veya yaralı taşıyan araçlar
C)Toplu taşıma araçları
D)Gümrük muhafaza araçları
59.) Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlüdar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A)Minibüs sürücüsü, kamyona
B)Yolcu sayısı fazla olan, diğerine
C)Kamyon sürücüsü, minibüse
D) Şeridi daralmış olan, diğerine
60.)Aşağıdakilerden hangisi durma değildir?
A)Yolcu indirip bindirmek
B)Öndeki araçların durması sonucu beklemek
C)Trafik görevlisinin işareti ile durmak
D)Kırmızı ışık kuralına uymak
61.)Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A)Yolcuları soldan indirip bindirmek
B)Kapıların kapanmasını beklemeden hareket  etmek
C)Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
D)Yolcuları sağdan indirip bindirmek
62.) Şekildeki kara yolunda, sürücüsü içinde bulunan araç, zorunlu hâl dışında 10 dakika beklerse aşağıdakilerden hangisini yapmış olur?

A)Park etme
B)Durma
C)Duraklama
D)Yolcu indirme bindirme
63.) Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A)Park ışıklarını
B)Sis ışıklarını
C)Yakını gösteren ışıkları
D)Uzağı gösteren ışıkları
64.) Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A)Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
B)Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C)Seyir hâlinde iken telefonla konuşmak
D)Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
65.)Okul taşıtının arkasındaki “DUR” ışığı hangi hâllerde yakılır?
A)Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
B)Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
C)Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
D)Sadece öğrenci indirip bindirirken
66.)Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan  sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
A)Uygun mesafede mutlaka durmalıdırlar
B)Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde  geçmelidirler.
C)Demir yolu çok hatlı ise yavaş ve dikkatli  geçmelidirler.
D)Hızlarını artırarak geçmelidirler
67.)Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?
A)Karoseri kenarında
B)Yük üzerinde
C)Sürücünün yanındaki koltukta
D)Aracın basamağında
68.)Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına  göre yurt içi (eşya, kargo v.s.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
A)SRC 1
B)SRC 2
C)SRC 3
D)SRC 4
69.) Erişme kontrollü kara yolunda aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A)Park etme
B)Duraklama
C)Geri gitme
D)Şerit değiştirme
70.) Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan  ve beyaz baston taşıyan yayayı, taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A)Etkili şekilde korna çalmalıdır
B)Durup, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.
C)Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.
D)Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.
71.) Kara yolunda karşıya geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?
A)Yaya geçitlerini
B)Banketleri
C)Yaya yollarını
D)Geçiş yollarını
72.) Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A)Sürücü belgesi
B)Tescil belgesi
C)Araç imalat belgesi
D)Servis bakım belgesi
73.) Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
A)Sigorta süresi bitiminde
B)Sahibi değiştiğinde
C)Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D)Egzoz muayenesi yapıldığında
74.)“C” sınıfı sürücü belgesine sahip olan hangisinde verilen araçları kullanabilir?
A)Kamyon, minibüs, lastik tekerlekli traktör
B)Otobüs, kamyon, kamyonet
C)Çekici, kamyon, minibüs
D)İş makinesi, otomobil, minibüs
75.) Zorunlu mali sorumluluk sigortası, aşağıdaki teminatlardan hangisini kapsamaz?
A)Maddi hasarı
B)Tedavi giderlerini
C)Ölüm tazminatını
D)Manevi tazminatı
76.) Park hâlindeki araca çarpan sürücünün  aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A)Zarar verdiği aracın sahibini bulması         
B)Trafik görevlisine haber vermesi              
C)Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması               
D)Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması             
77.) Şekildeki kara yolu bölümünde hangi  numaralı taşıt sürücülerinin hareketi asli kusurlu hâllerdendir?

A)1 ve 7
B)3 ve 4
C)2, 6 ve 7
D)1, 2 ve 5
78.) Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını  bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
A)Sesli ilan
B)Gürültü
C)Duyuru
D)Konuşma
79.) Sürücülerin hangi davranışı çevreyi  olumsuz etkiler?
A)Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
B)Araç bakımlarını zamanında yaptırmaları
C)Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
D)Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
80.) Sürücülerin şehirdeki önemli merkezleri  bilmesinin aşağıdakilerin hangisine etkisi yoktur?
A)Trafik düzenine
B)Yakıt tasarrufuna
C)Zamanın olumlu kullanılmasına
D)Sürücülerin tecrübe kazanmasına
81.) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün  kaynağıdır?
A)Motor
B)Tekerlek
C)Vites kutusu
D)ªaft
82.) Dizel motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
A) Benzin
B) Motorin
C)Gaz yağı
D) Alkol
83.)Hava soğutmalı motorda aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Radyatör
B) Akümülatör
C) Silindir kapağı
D) Piston
84.) Ateşleme için yeterli akım  oluşmaz ise egzoz dumanı hangi renkte olur?
A) Beyaz
B) Mor
C) Mavi
D) Siyah
85.) Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A) Aks
B)Şaft
C)Piston
D)Diferansiyel
86.) Aşağıdakilerden hangisi soğuk havalarda silindire havanın az, yakıtın fazla girmesini sağlar?
A)Yakıt pompası
B) Jikle devresi
C)Hava filtresi
D) Rölanti devresi
87.)Marş yapıldığında tık diye bir ses geliyor ve  marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel problem aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A)Akümülatörde
B)Rölanti devresinde
C)Jikle devresinde
D)Bujilerde
88.)Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet  yapmasına neden olabilir?
A)Araç deposundaki yakıtın az olması
B) Akümülatörün tam şarj yapılması
C)Fren hidroliğinin az olması
D)Motor suyunun az oluşu

89.) Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun  parçası değildir?

A) Enjektör
B)Distribütör
C)Kızdırma bujisi
D) Yakıt pompası
90.) Benzinli motorların yakıt sistemini gösteren şemada, boş kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)Besleme pompası
B)Yakıt göstergesi
C)Yakıt filtresi
D)Enjektörler
91.)Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış  ise ne ilave edilir?
A) Asit
B)Saf su
C)Alkol
D)Antifriz
92.) Kışın akümülatörün  donmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Akümülatörün içerisine saf su konur
B)Akümülatörün içerisine antifriz konur
C)Akümülatör tam şarj ettirilir
D)Akümülatör yarım şarj ettirilir
93.) Benzin motorlu araç su birikintisinde  ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?
A)Kontak anahtarı açık bırakılır
B)Arka arkaya marş yapılır
C)Depoya benzin ilave edilir
D)Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır
94.) Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı  çalışmasına sebep olur?
A)Buji kablolarından birinin çıkmış olması
B)Yakıt seviyesinin düşük olması
C)Akümülatörün zayıf olması
D)Yağ seviyesinin düşük olması
95.)Aşağıdakilerden hangisi silindire giren  havayı temizler?
A) Benzin filtresi
B) Hava filtresi
C) Yağ filtresi
D) Su filtresi
96.) Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon  sisteminin avantajlarındandır?
A)Yakıt tasarrufu sağlaması
B)Yağ tasarrufu sağlaması
C)Su tasarrufu sağlaması
D)Hidrolik tasarrufu sağlaması
97.)Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisine basılarak marş yapılır?
A)Debriyaj pedalına
B) Gaz pedalının sonuna kadar
C)Fren pedalına
D)Vites koluna
98.) Araçta, egzozdan fazla ses çıkıyorsa sebebi 18. aşağıdakilerden hangisidir?
A)Motor hararet yapmıştır
B) Motor yağı fazladır.
C)Egzoz susturucusu deliktir.
D)Hava filtresi deliktir
99.) Aşağıdakilerden hangisi silindir içerisinde  sıkıştırılmış havanın üzerine motorin püskürtür?
A)Enjektör
B)Buji
C)Distribütör
D)Besleme pompası
100.)Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda  egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına sebep olur?
A) Yakıt pompasının arızalı olması
B)Yağ filtresinin kirliliği
C)Yağ seviyesinin düşüklüğü
D)Su seviyesinin düşüklüğü
101.)Motora  ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj sistemidir
B)Marş sistemidir
C)Soğutma sistemidir
D)Yağlama sistemidir
102.)Aşağıdakilerden hangisi kazalarda sürücü  ve yolcuları korumak amacıyla geliştirilen sistemlerden değildir?
A) Katlanabilir direksiyon
B)Enerji yutan tamponlar
C)Açılabilir tavan
D)Hava yastıkları
103.)Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın  görevidir?
A)Motorun erken ısınmasını sağlamak
B)Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
C)Yakıt tasarrufu sağlamak
D)Düzgün ateşlemeyi sağlamak
104.)Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A)Aracın ön tarafının kalkık olmasına
B) Aracın arka tarafının kalkık olmasına
C)Aracın düz zeminde olmasına
D)Aracın yan tarafına eğik olmasına
105.)Motor çalışırken yağ göstergesinde anormallik görüldüğünde ne yapılır?
A)Motor devri yükseltilir
B) Motor devri düşürülür
C)Motor rölantide çalıştırılır
D)Motor hemen durdurulur
106.)Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
A)Antifriz
B)Saf su
C)Yağ
D)Asit
107.) Araçta sigortalardan biri atmış ise yerine ne takılmalıdır?
A) Çelik tel
B)Tel sarılmış sigorta
C)Sigara kâğıdı sarılmış sigorta
D)Aynı amperde sigorta
108.)Vites değiştirilirken aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılır?
A)Debriyaj pedalına basılır
B) El freni çekilir
C)Gaz pedalına basılır
D)Frene basılır
109.)Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A) Aracın hızlı kullanılması
B)Ani ve sert kalkış yapılması
C)Aracın yavaş kullanılması
D)Park hâlinde viteste bırakılması
110.)Debriyaj teli kopmuş ise ne olur?
A)Aracın hızı artar
B) Aracın gücü artar
C)Araç vitese geçmez
D)Aracın freni tutmaz
111.)Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz  sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A)Far
B) Korna
C)Yağ lambası
D)Park lambası
112.)Aracın lastiklerinin havası  normalden az olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A)Araçta titreme olur.
B)Krank mili bozulur
C)Kam mili bozulur
D)Yakıt tüketimi fazla olur
113.) Aracın lastikleri üzerinde bulunan rakamlar  lastiğin hangi özelliğini belirtir?
A)Sıcaklığını
B)Havasını
C)Ebatlarını
D)Yoğunluğunu
114.) Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A)Günde bir
B) Haftada bir
C)Altı ayda bir
D)Araca binileceği zaman
115.) Servis (ayak) frenine basıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A)Ön ve arka tekerlekler birlikte durur
B)Arka tekerlekler durur.
C)Ön tekerlekler durur
D)Ön ve arka tekerlekler ayrı ayrı durur
116.)Aşağıdakilerden hangisi kampanaların aşırı  ısınmasına neden olur?
A) Diferansiyel ayarının bozuk olması
B)Vites kutusu ayarının bozuk olması
C)Fren ayarının bozuk olması
D)Motor ayarının bozuk olması
117.)Fren hidrolik seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
A)Haftalık
B)Günlük
C)Aylık
D)Altı aylık
118.)Rot ayarı aşağıdakilerden hangisinden  dolayı yapılır?
A)Tekerleğin titreşimini azaltmak için
B)Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
C)Direksiyonda titreşimler olmaması için
D)Virajlarda aracın savrulmaması için
119.) Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?
A)Direksiyon
B)Krank mili
C)Amortisör
D)Şaft

120.) Yeni araçta rodaj zamanında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A)Ani duruş ve kalkışın yapılması

B)Motorun tam güçle çalıştırılması

C)Devamlı aynı vitesle gidilmesi

D)Ani duruş ve kalkışın yapılmaması