14 ŞUBAT 2009 EHLİYET SINAV TESTİ

Testi bitirdiğinizde soruların yanlarında doğru veya yanlış diye göreceksiniz.

1.)Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliktir?
A) Önceden tahmin edilebilme
B) Doğal olaylardan olma
C) Genellikle çevreyi etkileme
D) Önlemlere bağlı olarak azalabilme
2. Trafik kazasını gördüğünde gerekli tedbirleri almayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Ağır hapis cezası
B) Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
C) Para ve ceza puanı
D) Trafikten men cezası
3. Yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A) Yakınları geldikten sonra
B) Hiçbir müdahale yapılmadan önce
C) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
D) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
4. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan organdır?
A) Kalp
B) Mide
C) Böbrek
D) Karaciğer
5. Aşağıdakilerden hangisi omurların kırılmasıyla hasar görerek vücudun bir bölgesinde kalıcı felç oluşumuna yol açar?
A) Beyin
B) Omurilik
C) Kaburgalar
D) Atardamarlar
6. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sistemin bir parçasıdır?
A) Dolaşım sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Sinir sistemi
D) Solunum sistemi
7. Aşağıdakilerden hangisi araçlardaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?
A) Ağrı kesici ilaç
B) Yara merhemi
C) Üçgen sargı bezi
D) Serum
8. Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesidir
B) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesidir
C) Aracın kapılarının açılmaya çalışılmasıdır
D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanmasıdır.
9. Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım çantasının bulundurulması zorunlu değildir?
A) Kamyon
B) Kamyonet
C) Motosiklet
D) Otobüs
10. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir
A) Çenenin kasılması
B) Dilin geriye kayması
C) Başın arkaya düşmesi
D) Vücudun kasılması
11. İlk yardım yapan kişi, hareketsiz yatan hastanın ağız kısmına yanağını yaklaştırarak tutuyor

Bu uygulama ile hastanın hangi durumu kontrol edilir?

A) Soluğu
B) Vücut sıcaklı
C) Solunum sayısı
D) Şok durumu
12. Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağıza suni solunumda hastaya uygulanacak ilk işlemdir?
A) Solunumunu uyarmak için göğüse basınç yapma
B) Suni solunuma başlamadan önce sırt üstü yatırmak
C) Karın boşluğuna basınç yapmak
D) Yaralının soluk yolunu açmak için çeneyi göğse yaklaştırmak
13.Yeni meydana gelen büyük bir dış kanama da kırık yoksa, kanayan yere ilk önce yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir
A)Kalpten aşağı seviyede tutmak
B)Sıcak su ile yıkamak
C)Basınç uygulamak
D)Soğuk su ile yıkamak
14.Ayak veya bacakta kanama bölgesine giden  kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karın ön üst kısmı
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak dış kısmı
D) Dizin ön üst kısmı
15.Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerin dendir?
A)Deride kızarıklık
B) Vücut sıcaklığının arttırlması
C) Solunumun aniden derinleşmesi
D)Nabzın süratli ve zayıf olması
16. Hangi durumdaki hasta sırt üstü yatırılıp bacakları bir süre yukarıda tutulduktan sonra şok pozisyonunda bekletilir?
A) Karın yaralanması olan
B)Baygın durumda olan
C) Egzoz gazından zehirlenen
D) Göğüs yaralanması olan
17. Kalp masajı yapılacak olan kişi hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?
A) Sırt üstü,sert zemine
B) Yüzüstü,yumuşak zemine
C)Yan yatış pozisyonunda,sert zemine
D) Yarı oturur pozisyonda,yumuşak zemine
18.Başından yararlananyaralıya aağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Yarası sarılarak uyutulur
B) Yaralı bölgeye sıcak pansuman yapılır
C)Soluk yolu açık tutularak sevk edilir
D) Kanama yoksa birşey yapmaya gerek yoktur.
19.Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için,yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?
A) Kuru pamukla
B)Atel ile
C) Kuru ve temiz bez ile
D) Islak,temiz sargı beziyle
20. Aşağıdakilerden hangisinin yanık yarası üzerine uygulanması doğru olur?
A)Temiz, soğuk ve ıslak sargı bezi ile örtmek
B)Tentürdiyotlu pamukla kapatmak
C)Diş macunu sürmek
D)Oksijenli su ile yıkamak
21.Kırık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki  işlemlerden hangisi yapılır
A) Kuvvetli masaj
B)Sürekli buzla ovma
C) Hareketsiz kalmasını sağlama
D)Turnike uygulama
22.Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi  pozisyonda hastaneye sevk edilir?
A) Yan yatış
B) Yüzüstü yatış
C) Sırtüstü yatış
D)Oturuş veya yarı oturuş
23. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
A) Kafatası eklemlerinde
B) Hareketli eklem yerlerinde
C)Kısa kemiğin ortasında
D)Uzun kemiğin ortasında
24. Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde ilkönce taşınmalıdır?
A) Ağır komalı olanlar
B) Ölmüş olan
C) Ayağında kırık olan
D) Orta derecede ezik yarası olan
25.Sindirim yoluyla zehirlenen hasta,kusuyorsa aşağıdaki pozisyonlardan hangisine alınır?
A) Yüzüstü yatış
B) Sırtüstü yatış
C)Oturuş
D) Yan Yatış
26.Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Yoğurt yedirilir
B)Kusturulur
C) Açık havaya çıkarılır
D) Tuzlu su içirilir
27.Aşağıdaki zehirlenme olaylarının hangi sinde bilinci yerinde olan hastaya bol su verilip kusturulması sağlanır?
A) Deri yolu ile zehirlenen
B) Ağız yoluyla ilaç alıp henüz zehirlenen
C) Egzoz gazıyla henüz zehirlenen
D) Asit-baz gibi kimyasal sıvı içerek zehirlenen

28.Hastanın  serin yere  alınması
     Su ve tuz kaybının giderilmesi için  hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi
Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?

A) Sıcak çarpmasında
B) El bileğinin burkulmasında
C) Kafa veya beyin yaralanmasında
D) Bayılmada
29.Alkollü içecek içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür
A) Dinç ve zinde olma
B) Aşırı hareketli ve uyumlu olma
C)Manevra kabiliyetinde artma
D) Reflekslerinde zayıflama
30. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar
B) Ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar
C)Sürücünün araç içinde rahat hareket etmesini sağlar
D) Araç kullanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlar
31.Motorlu taşıt sürücü sertifikasını alan aday, sürücü belgesini almak için nereye başvurur?
A) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
B) İl Özel İdaresine
C) Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik tescil kuruluşuna
D) İl veya ilçedeki sürücü kurlarından birine
32.Belirli araçların, can ve mal güvenliğini  tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne ad verilir?
A)Geçiş üstünlüğü
B)Geçiş hakkı
C)Gabari
D)Geçiş kolaylığı
33.Şekle göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
B)3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
C)2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara  yolundadır.
 D)3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
34.Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir  ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoluna bölünmüş kara yolu denir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar bölünmüş kara yolunda bulunmaktadır?
A)
B)
C)
D)
35.Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka 8 ile 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıta ne denir
A)Otobüs
B)Minibüs
C)Otomobil
D)Arazi taşıtı

36.) İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

A) Görülmesi engellenecek şekilde park edilmesi
B) Yerlerinin değiştirilmesi
C)Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
D) Üzerine yazı yazılması
37.)  Aksine bir durum yoksa ışıkta ne yapılmalıdır?
A)Hiçbir yöne hareket etmemelidir
B) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir
C) Durmadan geçmelidir
D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir
38.) Bir kavşakta;
1. Trafik işaret levhaları
2. Trafik görevlisi
3. Işıklı işaret cihazı
bulunması hâlinde, sürücü bunlara hangi sıra ile uymak zorundadır?
A) 1-2-3
B) 2-3-1
C) 3-2-1
D) 3-1-2
39.) Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Öndeki aracı geçmemesi
B) Aracının hızını azaltması
C) Geçiş hakkını yayalara vermesi
D) Yayaları ikaz ederek geçmesi

40.) Şekildeki trafik  işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır?

A) Aracını yavaşlatması
B) Yolu kontrol etmesi
C) Takip mesafesini azaltması
D) O bölgeden dikkatli geçmesi
41.) Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir  kıyısında biten yolu bildirir?
A)
B)
C)
D)

42.) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A) Geriye dönmelidir
B) Hızını azaltmalıdır
C) Hızını artırmalıdır
D) Yolun kayganlığını kontrol etmelidir

43.) Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

A)
B)
C)
D)

44.) ªekildeki trafik iºareti neyi  bildirir?

A) Takip mesafesini
B) Azami ağırlığı
C) Yerleşim birimine olan uzaklığı
D) Azami hızı
45.) ªekildeki trafik iºareti neyi  ifade eder?

A) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
B) Hızın 70 kilometreyi geçemeyeceğini
C) 70 metreden sonra yolun daralacağını
D) 70 metreden sonra park alanı olduğunu

46.) Şekildeki trafik işareti neyi  bildirir?

A) Yaya geçidini
B) Yaya yolunu
C) Yayanın giremeyeceğini
D) Yola yayanın çıkabileceğini

47.) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön  levhasıdır?

A)
B)
C)
D)
48.) Koşulların uygun olması hâlinde sürücü  kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A) İki şeridi birden kullanabilir
B) Önündeki aracı geçebilir
C) Sol şeritte sürekli seyredebilir
D) Diğer şerite geçemez

49.) Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl için de; 0,50 promilin üstünde alkollü olduğu üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A) 5 yıl
B) 2 yıl
C) 1 yıl
D) 6 ay
50.) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı  yapan sürücülerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
A) 20
B) 25
C) 35
D) 45
51.) Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yolda şerit değiştirme sırasında yapılması doğrudur?
A) Araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket etmek
B) Girilecek şerit boş olduğunda işaret vermekB
C) Arkadan gelen araçları ikaz edip yavaşlatmak
D) Girilecek ºerit boşsa işaret vermeden geçmek
52.) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre içinde  şerit değiştirmek yasaktır?

                Yerleşim yerleri                        Yerleşim yerleri
                      içinde (m)                              dışında (m)

A)                      30                                         150
B)                      50                                         200
C)                      60                                         250
D)                      70                                         300
53.) Yerleşim yerleri içindeki yollarda, aksine bir  işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
54.) Hız sınırını ihlal sebebiyle sürücü belgesinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
55.) Otoyolda 110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A) 50
B) 55
C) 60
D) 65
56.) Geçiş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır
B) Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez
C) Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz
D) Geçiºlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir
57.) Araç geçme ile ilgili aşağıdaki davranışlar  hangi sıra ile izlenmelidir?

1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek
2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek
3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek
4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek

A) 1-2-3-4
B) 2-3-1-4
C) 2-1-3-4
D) 1-4-3-2
58.) Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki  işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1- Hız azaltılır.
2- İşaret verilir.
3- Dar kavisle dönülür.
4- Yolun sağına yanaşılır

A) 2-4-1-3
B) 1-2-3-4
C) 4-2-1-3
D) 1-4-2-3
59.) Işıksız kavşakta sola dönmek isteyen sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Arkadan gelen araca yol vermelidir
B) Yolun sağına yanaşmalıdır
C) Sağdan gelen araca yol vermelidir
D) Karşıya geçecek yayaları uyararak geçmelerini engellemelidir
60.) Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır
B) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir
C) Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.
D)Manevra bitmeden önce iºaret vermeyi  sona erdirmelidir
61.)Şekildeki kavşakta karşılaşan sürücülerin geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?

A) 1-2-3
B) 2-1-3
C) 1-3-2
D) 3-2-1
62.) Şekildeki araçların geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?

A) 1 - 3 - 4 - 2
B) 3 - 4 - 1 - 2
C) 2 - 3 - 4 - 1
D) 4 - 1 - 2 - 3
63.) Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, kamyonet ile tarım traktörü karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A)Kamyonet sürücüsü, tarım traktörüne
B) Tarım traktörü sürücüsü, kamyonete
C) Şeridi daralmış olan diğerine
D) Hızı fazla olan az olana
64.) 1. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde  park etmek yasaktır.
        2. Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Her ikisi de doğrudur
B) Her ikisi de yanlıştır
C) 1. doğru 2. yanlıştır
D) 1. yanlış 2. doğrudur
65.) Yerleşim yerlerinde, kavşaklara kaç metre  mesafe içinde duraklama yapmak yasaktır?
A) 20
B) 15
C) 10
D) 5
66.) Aşağıdakilerden hangisi park etmeye örnektir?
A) 10 dakika süre ile beklemek
B) Park etmek için manevra yapmak
C) Yük yüklemek veya boşaltmak
D) Yolun kapalı olması durumunda beklemek
67.) Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
B) Park veya sis ışıkları ile seyretmek
C) Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
D) Aydınlatılmamış tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmak
68.) Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte  arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A) 30
B) 20
C) 10
D) 5
69.) Frenleri sağlam olan arızalı araç ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olabilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
70.) Araç kornasının, gündüzleri hangi durumda  kullanılması zorunludur?
A) Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
B) İlerisi görülmeyen dönemeçlere yaklaşırken  gelişi haber vermede
C) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin  harekete hazırlanmalarını sağlamada
D) Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
71.)Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A)Yüklerin bağlanması
B)Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
C)Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
D)Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
72.)Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın  söndürme cihazının en az kaç adet ve her birinin kaç kilogram olması zorunludur?

Adet                                     Kilogramlık

A)                                  3                                    2
B)                                  2                                    6
C)                                  3                                    6
D)                                  2                                  12
73.)Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 100
B)110
C)120
D)130
74.)Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:

•Lastik patlaması
•Kusurlu rot
•Aks kırılması
•Kusurlu fren
Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

A)Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi
B)Araç yakıtının zamanında alınması
C)Araç bakımının zamanında yapılması
D)Araç yağının zamanında değiştirilmesi
75.)İkamet adresini değiştiren araç sahipleri, bu değişikliği kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadırlar?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
76.)Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A)Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.
B)Araçları trafikten men edilir
C)Adli para cezası verilir
D)3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
77.)Aşağıdakilerin hangisinde “takoğraf cihazı” kullanılır?
A)Otobüs
B)İş makinesi
C)Taksi
D)Dolmuş taksi
78.)Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden değildir?
A)Kısa mesafeli yerlere yaya gidilmesi
B)İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
C)Mümkün olduğunca toplu taşım araçlarının kullanılması
D)Trafiği yoğun olmayan taşıt yollarının seçilmesi
79.)Bakımı yapılmamış bir aracın egzozundan daha fazla duman havaya karışır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A)Gürültü kirliliğine
B)Orman yangınına
C)Toprak erozyonuna
D)Hava kirliliğine
80.)Sürücüler şehirler arası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar?
A)Şehir haritası
B)Şehir plânı
C)Karayolları haritası
D)Şehir krokisi
81.)Krank milinin iki turunda bir iş meydana  gelen motor kaç zamanlıdır?
A)İki zamanlı
B)Üç zamanlı
C)Dört zamanlı
D)Beş zamanlı
82.)Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

A)Emme zamanı
B)Sıkıştırma zamanı
C)Yanma zamanı
D)Egzoz zamanı
83.)Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
A)Su ve hava soğutmalı
B)Su ve yağ soğutmalı
C)Hava ve benzin soğutmalı
D)Yağ ve motorin soğutmalı
84.)Hangisi motorun parçasıdır
A)Yakıt deposu
B)Şaft
C)Silindir bloğu
D)Debriyaj
85.)Karterdeki yağı, basınçlı olarak motor parçalarına gönderen hangisidir?
A)Su pompasıdır.
B)Yağ pompasıdır
C)Distribütördür.
D)Radyatördür
86.)Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?
A)Silindirdeki yakıt-hava karışımını ateşlemekA
B)Silindirdeki yağ karışımını ateşlemek
C)Karterdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek
D)Karterdeki yağ karışımını ateşlemek
87.)Motor çalışmazken, kontak anahtarının ateşleme durumunda açık bırakılması, aşağıdaki parçalardan hangisinin yanmasına neden olabilir?
A)Bujilerin
B)Flaşörün
C)Konjektörün
D)Endüksiyon bobininin
88.)Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)Akünün tamamı saf su ile doldurulmalıdır.
B)Plakaların 1 cm üzerine kadar saf su ilâve edilmelidir.
C)Plakaların ortasına kadar saf su ile doldu rulmalıdır.
D)Plakaların 1 cm altına kadar saf su ile doldurulmalıdır
89.)Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa  ne yanar?
A)Su pompasıA
B)Diferansiyel dişileri
C)Alternatör diyotları
D)Şanzuman dişlileri
90.)Benzinli motorun ıslanarak  çalışmaması durumunda hangisi yapılır?
A)Ateşleme sistemi parçaları kurulanır
B)Marş sistemi parçaları kurulanır
C)Şarj sistemi parçaları kurulanır
D)Aydınlatma sistemi parçaları kurulanır
91.)Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız  veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A)Motorun kavrama yapması
B)Motorun hararet yapması
C)Motorun yağ yakması
D)Motorun çekişten düşmesi
92.)Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?
A)Benzin filtresi
B)Hava filtresi
C)Yağ filtresi
D)Su filtresi
93.)Enjeksiyon sistemli araçta, kontak anahtarını açtıktan sonra marş yapabilmek için hangi lambanın sönmesi gerekir?
A)Yağ lambasının
B)Şarj lambasının
C)Enjeksiyon sistem uyarı lambasının
D)Enjeksiyon sistem yağ lambasının
94.)Jikle devresi silindire havanın az, yakıtın ise fazla girmesini sağlar.
Buna göre jikle devresi açık olarak bir süre seyir edilirse, aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A)Yakıt sarfiyatının artması
B)Yakıt sarfiyatının en az olması
C)Motorun sarsıntılı çalışması
D)Motorun soğuk çalışması
95.)Yakıt sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
A)Buji ayarı
B)Debriyaj ayarı
C)Platin ayarı
D)Rölanti ayarı
96.)Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere püskürtme sırasına göre basınçlı mazot gönderir?
A)Besleme pompası
B)Enjeksiyon pompası
C)Endüksiyon bobini
D)Distiribütör
97.)Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
A)Enjeksiyon basıncının yüksek olması
B)Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi
C)Hararet müşürünün arızalı olması
D)Isıtma bujisinin arızalı olması
98.)Dizel motorlu araçların egzozundan siyah duman çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yakıt sisteminde hava vardır
B)Depodaki yakıt kirlenmiştir
C)Yakıt enjeksiyon pompası ayarsızdır
D)Karbüratör ayarı bozuktur
99.)Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A)Motor daha hızlı döner
B)Marş dişlisi zarar görür
C)Motor daha yavaş döner
D)Motor daha iyi yağlama yapar
100.)Marş yapıldığında “tık diye bir ses geliyor ve marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa” muhtemel problem aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A)Aküde
B)Rölanti devresinde
C)Jikle devresinde
D)Bujilerde
101.)Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın  görevidir?
A)Ateşleme sistemine yardımcı olmak
B)Motorda çalışan parçaların hareketini kolaylaştırmak
C)Yakıtın yanmasına yardımcı olmak
D)Motorun erken ısınmasını sağlamak
102.)Motor çalışırken, yağlamanın olup olmadığı nereden anlaşılır?
A)Yağ çubuğundan
B)Yağ filtresinden
C)Yağ göstergesinden
D)Yağ karterinden
103.)Egzozdan mavi duman çıkmasının sebebi nedir?
A)Motor yağında su vardır
B)Motor yağ yakıyordur
C)Yakıtta su vardır
D)Motor fazla benzin yakıyordur
104.)Aşağıdakilerden hangisi motor suyunun sıcaklığını çalışma sıcaklığına ayarlar?
A)Vantilatör
B)Radyatör
C)Termostat
D)Hararet göstergesi
105.)Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması, aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A)Motor sıcaklığının artmasına
B)Motor silindir kapağının çatlamasına
C)Motorun stop etmesine
D)Motorun çekiş gücünün artmasına
106.)Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur
A)Lastiklerin havasının fazla olması
B)Bujilerin arızalı olması
C)Karbüratör soğutucusunun arızalı olması
D)Otomatik soğutucu fanın arızalı olması
107.)Aşağıdakilerden hangisi şarj sisteminin elemanıdır?
A)Alternatör
B)Distribütör
C)Platin
D)Endüksiyon bobini
108.)Araçta, kısa farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
A)50
B)45
C)35
D)25
109.)Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının  yanmamasına sebep olur?
A)Fren hidroliğinin fazla olması
B)Fren sisteminde hava olması
C)Fren müşürünün arızalı olması
D)Fren pedalının zayıf olması
110.)Volan hareketini hangi parçadan alır?
A)Eksantirik milinden
B)Krank milinden
C)Supaplardan
D)Yağ pompasından
111.)Vites değiştirirken aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılır?
A)Gaz pedalına basılır
B)El freni çekilir
C)Debriyaj pedalına basılır
D)Frene basılır
112.)Debriyaj teli kopmuş ise ne olur?
A)Araç vitese geçmez
B)Aracın gücü artar
C)Aracın hızı artar
D)Aracın freni tutmaz
113.)Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A)Far
B)Korna
C)Yağ lambas
D)Park lambası
114.)Aşağıdakilerden hangisi fren sisteminin  parçasıdır?
A)Kampana
B)Volan
C)Kavrama
D)Aks
115.)Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
A)Haftalık
B)Günlük
C)Aylık
D)Altı aylık
116.)Aşağıdakilerden hangisi ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?
A)Rot ayarının bozuk olması
B)Buji ayarının bozuk olması
C)Avans ayarının bozuk olması
D)Rölanti ayarının bozuk olması
117.)Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır?
A)Diferansiyel
B)Debriyaj
C)Amortisör
D)Şaft
118.)Ön lastiklerden biri yeni, diğeri eski olan  araçla fren yapılırsa ne olur?
A)Bir tarafa çeker
B)Freni tutmaz
C)Fren pedalı sertleşir
D)Arka frenler tutmaz
119.)Aracın lastikleri üzerinde bulunan rakamlar lastiğin hangi özelliğini belirtir?
A)Sıcaklığını
B)Havasını
C)Ebatlarını
D)Yoğunluğunu
120.)Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
A)Volan dişlisinin
B)Triger kayışının
C)Endüksiyon bobininin
D)Marş dişlisinin