Ehliyet Sınav Soruları

Testimiz: 30 İlkyardım , 50 Trafik , 40 Motor sorusundan oluşmaktadır.Her konuyu kendi içersinde değerlendirme şansımız vardır.İlkyardım'dan kaç puan aldığımızı İlkyardım butonunu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Trafik ve Motor için ait oldukları butonları tıklamanız yeterli olacaktır. Cevaplarınızın Doğru/Yanlış olduğu soru satırında belirtilecektir.              

 Hepinize başarılar dileriz

Trafik Soruları

Motor Soruları

 

1.)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?
A) Yolları ve kaldırımları onarmak 
B) Araçların bakım ve onarımını önemsemek 
C) Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak  
D) Kurallara uymayı alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek  
  2.) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
A) Şokun önlenmesi 
B) Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi  
C) Acil yardım istenmesi  
D) Kanamanın durdurulması 
  3.) Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?
A) Mide  
B) Yutak  
C) Akciğer  
D) Kalp  

4.)

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

A) Sinir sisteminde  
B) Sindirim sisteminde  
C) Solunum sisteminde  
D) Dolaşım sisteminde  
  5.) Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A) Ayaklarından çekilerek  
B) Baş-çene pozisyonu verilerek  
C) Boynuna, mutlaka boyunluk takılarak  
D) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek  
  6.) Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazalarda ilk yardım için kullanmak  
B) Araç muayenelerinde göstermek 
C) Trafik denetimlerinde göstermek  
D) Araç donanımını tamamlamak  
  7.) Bak-Dinle-Hisset yönteminde “Dinle” ne anlama gelir?
A) Trafik işaretçilerinin dinlenmesi  
B) Yaralının soluk sesinin dinlenmesi  
C) Yaralıdaki ağrılı yerlerin tespit edilmesi  
D) Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi  
  8.) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A) Göz bebeklerinin küçülmesi  
B) Kişinin aktif ve huzursuz olması  
C) Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması 
D) Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması  
  9.) Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması  
B) Başın geriye alınıp, ağız içinin temizlenip,hava yolunun açılması  
C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi  
D) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi  
  10.) Ayak veya bacaktaki yaralanmalarda, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasık iç kısmı  
B) Bacak dış kısmı  
C) Dizin ön üst kısmı  
D) Karın ön üst kısmı  
  11.) Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması  
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması  
C) Kanama bölgesinin yıkanarak pıhtıların temizlenmesi  
D) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması  
  12.) El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A) Sıcak su ile yıkanması  
B) Kanayan yere merhem sürülmesi  
C) Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması  
D) Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması  
  13.) Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
A) Nabzın süratli ve zayıf olması  
B) Deride kızarıklık olması  
C) Vücut sıcaklığının artması  
D) Solunumun aniden derinleşmesi  
  14.) Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği,uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A) Hâlsizlik  
B) Şok  
C) Zehirlenme  
D) Koma  
  15.) Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A) Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi  
B) Solunumun sık ve yüzeysel olması  
C) Vücut sıcaklığının artması  
D) Kan basıncının artması  
  16.) 1- Suni solunum uygulanması
2- Dolaşımın değerlendirilmesi
3- Kalp masajı uygulanması
4- Hava yolu açıklığının sağlanması
Yukarıda karışık olarak verilen yeniden canlandırma basamaklarının doğru sıralaması nasıl olmalıdır?
A) 1 - 2 - 3 - 4  
B) 4 - 1 - 2 - 3  
C) 3 - 2 - 1 - 4  
D) 2 - 3 - 1 - 4  
  17.) Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek  
B) Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek  
C) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek  
D) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek  
  18.) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Başı sıcak su ile yıkanır.  
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.  
C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.  
D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.  
  19.) Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği  
B) Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi  
C) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı  
D) Yakıcı maddeyle temas şekli  
  20.) Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Vücut sıcaklığının artması  
B) Bulantı ve kusmanın olması  
C) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması  
D) Nabız atışlarının sürekli hızlanması  
 

21.)

Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A) Topuktan koltuk altına kadar  
B) Topuktan kalçaya kadar  
C) Dizden kalçaya kadar  
D) Topuktan dize kadar  
 

22.)

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A) Eklem çevresinin şişmesidir  
B) Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.  
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.  
D) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.  
 

23.)

Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A) Yazılı, sözlü ve hareketli  
B) Ayrıntılı, detaylı ve uzun  
C) Kısa, öz ve anlaşılır  
D) Şifreli ve gizli  
 

24.)

Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A) Ölmüş olan  
B) Ağır kanamalı olan  
C) Ayağında kırık olan  
D) Dirseğinde çıkık olan  
 

25.)

Aşağıdaki yaralılardan hangisi kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A) Omurga kırığı olan  
B) Kaburga kırığı olan  
C) Birinci derece yanığı olan  
D) Kolunda yara ve kırık olan  
 

26.)

Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?
A) Trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde  
B) Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde  
C) Tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında  
D) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan
aracın egzoz gazına maruz kalındığında
 
 

27.)

Güneş çarpmasında, hastaya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?
A) Sıcak içecekler verilir.  
B) Sıcak duş yaptırılır.  
C) Vücudu serinletilir.  
D) Üstü örtülerek terlemesi sağlanır  
 

28.)

İşitme cihazı kullanması zorunlu olan sürücü, hangi sınıf sürücü belgeleri ile araç kullanabilir?
A) A1, A2 ve H  
B) C, D, E ve G  
C) B sınıfı (bütün araçlar)  
D) B sınıfı (hususi araç) ve F sınıfı  
 

29.)

Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.  
B) Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.  
C) Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.  
D) Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.  
 

30.)

Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları  
B) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri  
C) Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri  
D) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri  
 

31.)

TRAFİK SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?

A) Trafik Şube Müdürlüğü  
B) Emniyet Genel Müdürlüğü  
C) Karayolları Genel Müdürlüğü  
D) Çevre Koruma Genel Müdürlüğü  
 

32.)

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A) Trafikten men  
B) Trafik suçu  
C) Trafik kusuru  
D) Duraklama  
 

33.)

Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.  
B) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır  
C) 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.  
D) 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.  
 

34.)

I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A) Yalnız I  
B) I - II  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

35.)

Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne
yapmalıdır?
A) Durmadan, dikkatli geçmelidir.  
B) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalıdır.  
C) Durmalı, trafik uygunsa devam etmelidir.  
D) Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmelidir.  
 

36.)

Trafik görevlisinin hareketine göre şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
A) 1 - 2  
B) 1 - 3  
C) 2 - 3  
D) 2 - 4  
 

37.)

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Demir yolu alt geçidine  
B) Demir yolu üst geçidine  
C) Kontrollü demir yolu geçidine  
D) Kontrolsüz demir yolu geçidine  
 

38.)

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Ehli hayvanlar giremez  
B) Ehli hayvanlar geçebilir  
C) Vahşi hayvanlar geçebilir.  
D) Vahşi hayvanlar giremez.  
 

39.)

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını  
B) Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını  
C) Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu  
D) Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşılmakta olduğunu  
 

40.)

Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

41.)

Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

42.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Otobüs yolunu  
B) Otobüslerin park yerini  
C) Otobüsün giremeyeceğini  
D) Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu  
 

43.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını  
B) Duraklama ve park etme yasağını  
C) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu  
D) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini  
 

44.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Durmanın yasak olduğunu  
B) Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu  
C) Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini  
D) Sesli ikaz cihazlarının kullanımının yasak olduğunu  
 

45.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Yaya yolunu  
B) Yaya geçidini  
C) Yayanın giremeyeceğini  
D) Yola yayanın çıkabileceğini  
 

46.)

Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

47.)

Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

A) Işıklara 50 m kaldığını  
B) Asgari (en az) hız sınırını  
C) Azami (en yüksek) hız sınırını  
D) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını  
 

48.)

Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesi yasaktır. Bu durumu, sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

A) Devamlı yol çizgisi  
B) Diğer taşıt sürücüsü  
C) Yol kenarındaki banketler  
D) Hız kontrolü yapan uyarı cihazları  
 

49.)

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki araç sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

A) Bankette  
B) Orta şeritte  
C) En sağ şeritte  
D) En sol şeritte  
 

50.)

İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Düşük hızla seyretmesi  
B) Vitesi boşa alarak seyretmesi  
C) Hız azaltmak için frene basması  
D) Çıkışta kullandığı vitesi kullanması  
 

51.)

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
A) Trafik ışıkları  
B) Yer işaretlemeleri  
C) Trafik levhaları  
D) Trafik görevlisi  
 

52.)

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki araç için “otoyollarda” azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 110  
B) 120  
C) 130  
D) 140  
 

53.)

Zorunlu hâller dışında “otoyollarda” motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A) 15  
B) 35  
C) 40  
D) 50  
 

54.)

Yerleşim yeri dışındaki kara yollarında kavşak,tünel ve köprülere 100 metre mesafede,sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
A) Hızını azaltması  
B) Şerit değiştirmesi  
C) Hızını artırması  
D) Taşıt yolu üzerinde duraklaması  
 

55.)

Şekildeki 1 numaralı araç 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A) 20  
B) 30  
C) 40  
D) 50  
 

56.)

Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
 

57.)

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?
I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

A) Yalnız I  
B) I - II  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

58.)

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

A) Yalnız I  
B) I - II  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

59.)

Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri
gitmesi yasaktır?
A) Bağlantı yolunda seyrederken  
B) Tek yönlü yollarda duraklarken  
C) Tek yönlü yollarda park ederken  
D) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken  
 

60.)

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilkgeçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) İş makinesi  
B) Otobüs  
C) Otomobil  
D) Traktör  
 

61.)

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi  
B) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa
girmesi
 
C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini
beklemesi
 
D) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz
ederek durdurması
 
 

62.)

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir?

A) İtfaiye aracı  
B) Polis aracı  
C) İş makinesi  
D) Ambulans  
 

63.)

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Otomobil, otobüse  
B) Otobüs, otomobile  
C) Şeridi daralmış olan, diğerine  
D) Azami ağırlığı az olan, diğerine  
 

64.)

Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A) 5  
B) 20  
C) 30  
D) 50  
 

65.)

Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması mecburidir?
A) Uzağı gösteren ışıkların  
B) Yakını gösteren ışıkların  
C) Sis veya park ışıklarının  
D) Dönüş ışıklarının  
 

66.)

Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların, tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir?
A) Vitesin boşa alınması  
B) Araçta gözcü bulundurulması  
C) Aracın kapılarının açık tutulması  
D) Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması  
 

67.)

Okul taşıtlarının arkasındaki DUR işaretinin yanması neyi bildirir?
A) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini  
B) Taşıtın arıza yaptığını  
C) Taşıtın geri manevra yaptığını  
D) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu  
 

68.)

Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Yayanın geçmesini beklemesi  
B) Yaya geçidine uygun mesafede durması  
C) Yayayı ikaz ederek beklemesini istemesi  
D) Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması  
 

69.)

Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) İnmiş bariyer varsa geçide girmeli  
B) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı  
C) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli  
D)

Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli

 
 

70.)

Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
 

71.)

Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
A) Lastik tekerlekli traktör  
B) Hususi otomobil  
C) İş makinesi  
D) Motosiklet  
 

72.)

Beyaz baston taşıyan gözleri görmeyen bir yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Etkili şekilde korna çalmalıdır.  
B)

Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalıdır

 
C) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.  
D) Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir  
 

73.)

Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A) Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği  
B)

Alkol tüketiminin ülkemizde çok yoğun olduğu

 
C)

Kaza yapma riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı

 
D)

Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği

 
 

74.)

Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
 

75.)

Araçların muayene süresi dolmasa bile,aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A) Sahibinin değişmesi hâlinde  
B) Motorun bakımdan geçirilmesi hâlinde  
C)

Sürücüsü veya işleticisinin değişmesi hâlinde

 
D)

Kazaya karışması sonucunda yetkili görevli tarafından gerekli görülmesi hâlinde

 
 

76.)

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
A) Otomobil  
B) Kamyonet  
C) Motosiklet  
D) Minibüs  
 

77.)

Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır?

A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
 

78.)

II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
A) I - II  
B) I - II - III  
C) II - III - IV  
D) I - II - III - IV  
 

79.)

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
A) Çevre  
B) İklim  
C) Atık  
D) Erozyon  
 

80.)

Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?
A) Yakıt tüketiminin azalması  
B) Trafik yoğunluğunun artmas  
C) Trafik yoğunluğunun azalması  
D) Yürüme alışkanlığı oluşturması  
 

81.)

MOTOR SORULARI

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araçlarda gücün kaynağı olan hangisidir?

A) Rot  
B) Fren  
C) Motor  
D) Diferansiyel  
 

82.)

Motorlar zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
A) Bir ve iki zamanlı  
B) Bir ve üç zamanlı  
C) İki ve dört zamanlı  
D) Üç ve dört zamanlı  
 

83.)

I- LPG
II- Benzin
III- Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
A) Yalnız I  
B) I - II  
C) II - III  
D) I - II - III  
 

84.)

Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A) Aks  
B) Şaft  
C) Rotil  
D) Karter  
 

85.)

Aşağıdakilerden hangisi bujilere ateşleme sırasına göre akım dağıtır?
A) Akü  
B) Distribütör  
C) Karbüratör  
D) Marş motoru  
 

86.)

Dört zamanlı bir dizel motorunda emme
zamanında silindirlere hangisi emilir?
A) Hava  
B) Benzin  
C) Motorin  
D) Karışım  
 

87.)

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?
A) Motoru soğutmak  
B) Aküyü şarj etmek  
C) Motorun hareketli parçalarını yağlamak  
D) Silindirdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek  
 

88.)

Araçta kontak anahtarının görevi nedir?
A) Aküyü şarj etmek  
B) Bujiye giden akımı yükseltmek  
C) Elektrik devresini açıp kapatmak  
D) Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak  
 

89.)

Hangisi distribütörden gelen yüksek gerilimi kıvılcıma dönüştürür?
A) Akü  
B) Buji  
C) Supap  
D) Enjektör  
 

90.)

Akünün iki kutup başına, aynı anda bir madeni parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Akünün ömrü artar.  
B) Akü daha iyi şarj olur.  
C) Akünün su kaybı azalır.  
D) Akü kısa devre olur patlar.  
 

91.)

Yakıtı depodan emerek belli bir basınç altında karbüratöre pompalayan parça hangisidir?
A) Enjektör  
B) Yakıt filtresi  
C) Benzin otomatiği  
D) Emme manifoldu  
 

92.)

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

A) Motor yağ basıncını  
B) Fren hidrolik seviyesini  
C) Depodaki yakıt miktarını  
D) Motor soğutma suyu sıcaklığını  
 

93.)

Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A) Far ayarının bozulması  
B) Hava filtresinin kirli olması  
C) Fren balatalarının aşınması  
D) Vantilatör kayışının sıkı olması  
 

94.)

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?
A) Buji ayarı  
B) Platin ayarı  
C) Rölanti ayarı  
D) Debriyaj ayarı  
 

95.)

Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
A) Motorin  
B) Antifriz  
C) Su buharı  
D) Hidrolik yağı  
 

96.)

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A) Motor rölanti devrinin yüksek olması  
B) Yağlama sisteminin görev yapamaması  
C) Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması  
D)

Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi

 
 

97.)

Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
A) Motor yağını ısıtmak  
B) Yüksek voltaj üretmek  
C) Soğutma suyuna depoluk etmek  
D)

Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek

 
 

98.)

Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Akünün boşalması  
B) Far ampullerinin patlaması  
C) Endüksiyon bobininin arızalanması  
D) Motor devir göstergesinin arızalanması  
 

99.)

Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp,korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A) Aküde  
B) Bujilerde  
C) Jikle devresinde  
D) Rölanti devresinde  
 

100.)

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır?
A) Aküsünün tam şarj edilmesi  
B) Buji kablolarının yenilenmesi  
C) Hava filtresinin değiştirilmesi  
D) İterek veya çekerek çalıştırılması  
 

101.)

Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı
basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?
A) Radyatör  
B) Distribütör  
C) Yağ pompası  
D) Su pompası  
 

102.)

Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A) Yağ karterinden  
B) Yağ filtresinden  
C) Yağ çubuğundan  
D) Yağ göstergesinden  
 

103.)

Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden
hangisine dikkat edilir?
A) Aracın düz zeminde olmasına  
B) Aracın yan tarafına eğik olmasına  
C) Aracın ön tarafının kalkık olmasına  
D) Aracın arka tarafının kalkık olmasına  
 

104.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

A) Radyatör  
B) Vantilatör  
C) Kompresör  
D) Hararet müşiri  
 

105.)

Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Radyatördeki suyu kartere göndermek  
B) Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek  
C) Radyatördeki suyu yağ kanallarına göndermek  
D) Radyatördeki suyu yanma odasına göndermek  
 

106.)

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

107.)

Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur?
A) Fren hidroliğinin eksilmesi  
B) Motor soğutma suyunun eksilmesi  
C) Araç deposundaki yakıtın az olması  
D) Lastiklerin hava basıncının fazla olması  
 

108.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

A) Debriyaj  
B) Alternatör  
C) Distribütör  
D) Marş motoru  
 

109.)

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

110.)

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

111.)

Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A) Amortisör  
B) Helezon yay  
C) Fren balatası  
D) Kavrama (Debriyaj)  
 

112.)

Debriyaj kaçırıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracın hızı fazladır.  
B) Avans ayarı bozuktur.  
C) Vites kutusu arızalıdır.  
D) Debriyaj balatası yağlanmıştır.  
 

113.)

Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?
A) Şaft  
B) Amortisör  
C) Vites kutusu  
D) Diferansiyel  
 

114.)

Vites kutusu bakımında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?
A) Yağı  
B) Asidi  
C) Antifrizi  
D) Elektroliti  
 

115.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

A) Aks  
B) Şaft  
C) Kavrama  
D) Vites kutusu  
 

116.)

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere neden takoz konulmalıdır?
A) Aracın motorunu çalıştırabilmek için  
B) Aracın hareket etmesini engellemek için  
C)

Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek için

 
D)

Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak için

 
 

117.)

El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?
A) El freni tutmaz.  
B) Kampana aşınır  
C) Fren sistemi hava yapar  
D) Fren pedal boşluğu artar.  
 

118.)

Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?
A) Fren ayarının  
B) Motor ayarının  
C) Diferansiyel ayarının  
D) Vites kutusu ayarının  
 

119.)

Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracı yavaş kullanmak için  
B) Motor yağ seviyesini kontrol etmek için  
C)

Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için

 
D)

Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için

 
 

120.)

Aşağıdakilerden hangisi araçta yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
A) Motoru tam yükte çalıştırmak  
B) Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak  
C) Motoru yüksek devirde çalıştırmak  
D) Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek  

Cevap Anahtarı