Ehliyet Sınav Soruları

Testimiz: 30 İlkyardım , 50 Trafik , 40 Motor sorusundan oluşmaktadır.Her konuyu kendi içersinde değerlendirme şansımız vardır. İlkyardım'dan kaç puan aldığımızı İlkyardım butonunu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Trafik ve Motor için ait oldukları butonları tıklamanız yeterli olacaktır. Cevaplarınızın Doğru/Yanlış olduğu soru satırında belirtilecektir.              

 Hepinize başarılar dileriz

Trafik Soruları

Motor Soruları

1.)

İLKYARDIM SORULARI

Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir. 
B) Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır 
C) Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir. 
D) Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır. 
  2.) Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A)  Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez. 
B)  Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar. 
C) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. 
D) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. 
  3.) Kişinin elektrik akımından kurtarılması esnasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Yaralının metal bir yüzeyle temasını sağlamak 
B)  Metal malzeme kullanarak yaralıyı elektrik akımından uzaklaştırmak 
C) Akımı kesmekle vakit kaybetmeden kişiyi elimizle çekerek kurtarmak  
D) Tahta veya plastik malzeme kullanarak yaralıyı elektrik akımından uzaklaştırmak  

4.)

 Sıcak vurması (çarpması) sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi, aşağıdaki durumlardan hangisidir?
A)  Nabız sayısının azalması  
B)  Kan dolaşımının yavaşlaması  
C)  Sindirim sisteminin çalışmaması  
D) Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması  
  5.) Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?
A) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında  
B) Tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında  
C) Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde  
D) Trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde  
  6.) Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A) Omurga kırığı olan 
B) Kalça kemiği kırık olan 
C) Bilinci yerinde olmayan  
D) Kaburga kemiği kırık olan  
  7.)Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açık karın yarası olan  
B) Ayak kemiği kırık olan
C) Bilinci yerinde olmayan  
D) Solunum yolu zehirlenmesi olan  
  8.) Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A) Ayrıntılı, detaylı ve uzun  
B) Yazılı, sözlü ve hareketli  
C) Kısa, öz ve anlaşılır  
D) Şifreli ve gizli  
  9.) Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması  
B) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması  
C) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi  
D) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi  
  10.)  Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A) Üzerine bastırılarak yürütülmeli  
B) Oturtularak atelle tespit edilmeli  
C) Kırık taraf üstte kalacak şekilde yan yatırılarak atelle tespit edilmeli  
D) Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilmeli 
  11.) Aşağıdakilerden hangisi 3. derece (ağır) yanıkların bir göstergesidir?
A) Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması  
B) Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması 
C) Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması 
D) Derinin kuru ve ağrılı olması 
  12.) • Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A) Göğüs  
B) Baş 
C) Karın  
D) Omurga 
  13.)  Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan yaralıya uygulanmaz?
A) Yarı oturur duruma getirmek 
B) Batan cisim varsa çıkarmamak  
C) Ayaklar yüksekte tutulup sırtüstü yatırmak  
D) Açık olan yarası temiz bir bezle kapatılıp
basınç yapmadan sarmak
 
  14.)  Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek  
B) Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek  
C) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek  
D) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek  
  15.)  Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)  Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 1-1,5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması  
B) Göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması  
C) Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması  
D) Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması  
  16.) Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir?
A) Reflekslerin kaybolması  
B) Kazazedenin bilincini yitirmesi  
C) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması  
D) Solunumun durması, göğüs hareketlerinin olmaması  
  17.)  Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?
A) Hâlsizlik  
B) Koma  
C) Bayılma  
D) Şok  
  18.) Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
A) Deride kızarıklık olması  
B) Vücut sıcaklığının artması  
C) Solunumun aniden derinleşmesı  
D) Nabzın süratli ve zayıf olması  
  19.)  Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak  için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasık iç kısmı 
B) Bacak dış kısmı  
C) Dizin ön üst kısmı  
D) Karın ön üst kısmı 
  20.)Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan yöntemdir?
A)  Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak  
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapmak  
C) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak  
D) Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek  
 

21.)

 “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan hastada boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

22.)

 Bak - Dinle - Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?
A) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması  
B) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması  
C) Kaç yaralı olduğuna bakılması  
D) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması  
 

23.)

 Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A) Göz bebeklerinin küçülmesi  
B) Kişinin aktif ve huzursuz olması  
C) Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması  
D) Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması  
 

24.)

 Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
A) Kâğıt mendil  
B) Gazlı bez  
C) Alkol  
D) Oksijenli su  
 

25.)

 Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi  
B) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi  
C) Aracın kapılarının açılmaya çalışılması  
D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması  
 

26.)

Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
A)  Sinir sistemi  
B) Sindirim sistemi  
C) Solunum sistemi  
D) İskelet sistemi  
 

27.)

 Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
A)  Mide  
B)  Kalp  
C)  Böbrek  
D)  Karaciğer  
 

28.)

Yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A) Yakınları geldikten sonra  
B) Hiçbir müdahale yapılmadan önce  
C) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra  
D) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra  
 

29.)

 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
A)  İlaçla tedavi etmek  
B)  Tıbbi yardım için iletişim kurmak  
C)  Durumun kötüleşmesini engellemek  
D)  Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak  
 

30.)

 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?
A) Yolları ve kaldırımları onarmak  
B) Araçların bakım ve onarımını önemsemek  
C) Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak  
D) Kuralları alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek  
 

31.)

TRAFİK SORULAR

Sürücülerin aşağıda verilen davranışların-dan hangisi çevreyi olumsuz etkiler?

A)  Araç hızına uygun viteste seyretmeleri  
B)  Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları  
C) Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları  
D)  Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları  
 

32.)

 Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
A) Sesli ilan  
B)  Duyuru  
C)  Gürültü  
D) Konuşma  
 

33.)

 I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
A)  I - II  
B) I - II - III  
C)  II - III - IV  
D)  I - II - III - IV  
 

34.)

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.
Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
A) Ölümlü kazalarda  
B) Yaralanmalı kazalarda  
C)  Maddi hasarlı kazalarda  
D)  Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda  
 

35.)

 Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A)  Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi  
B)  Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi  
C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması  
D)  İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi  
 

36.)

 Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır?

 

A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
 

37.)

“D” sınıfı sürücü belgesi sahibi olan sürücü aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A)  Motosiklet  
B)  Çekici  
C)  Otobüs  
D)  İş makinesi  
 

38.)

 Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
A)  Sahibi değiştiğinde  
B)  Sigorta süresi bittiğinde  
C)  Tescil belgesi değiştirildiğinde  
D)  Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında  
 

39.)

 Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:
• Kusurlu far
• Kusurlu rot
• Kusurlu fren
• Kusurlu direksiyon
Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?
A) Araç yakıtının zamanında alınması  
B) Araç bakımının zamanında yapılması  
C)  Motor yağının zamanında değiştirilmesi  
D) Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi  
 

40.)

 Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur oranının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir.

Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır?

A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.  
B) Kazalarda insan kusurları araç ve yol kusurlarından daha azdır.  
C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.  
D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.  
 

41.)

 Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?
A) Sadece öğrenci indirip bindirirken  
B) Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda  
C) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman  
D) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman  
 

42.)

Taşıtlardaki emniyet kemerinin kullanılması konusunda Cem, Gülnur ve Alper aşağıdaki gibi düşünmektedirler.

Buna göre hangisinin düşüncesi doğrudur?

A)  Cem’in  
B)  Gülnur’un  
C)  Alper’in  
D) Cem ve Gülnur’un  
 

43.)

 Şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir?
A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
 

44.)

 Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Hızın azaltılması  
B) Öndeki aracın geçilmesi  
C) Bariyer kapalı ise durulması  
D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi  
 

45.)

 Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?
A) Banketleri  
B) Yaya geçitlerini  
C) Geçiş yollarını  
D) Yaya yollarını  
 

46)

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A) Hız kurallarına uyulması  
B) Yayalara su sıçratılması  
C) Diğer sürücülerin korkutulması  
D) Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması  
 

47.)

Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
A)  Her iki aracın yüklü olması  
B) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması  
C) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması  
D)  Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması  
 

48.)

 Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Park ışıklarının  
B) Acil uyarı ışıklarının  
C) Uzağı gösteren ışıkların  
D) Yakını gösteren ışıkların  
 

49.)

Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
A) Banketlerde  
B) Dönemeçlerde  
C) Yaya ve okul geçitlerinde  
D) Tepe üstlerine yakın yerlerde  
 

50.)

 Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A) Kamyona  
B) Kamyonete  
C) İş makinesine  
D) Lastik tekerlekli traktöre  
 

51.)

Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A) Görev hâli dışında  
B) Şehirler arası kara yollarında  
C) Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında  
D) Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde  
 

52.)

 Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

A) 1 nolu araç  
B) 2 nolu araç  
C) Hızı az olan araç  
D) Hızı fazla olan araç  
 

53.)

Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

A)  Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli  
B) 2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli  
C)  İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli  
D) 2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı  
 

54.)

Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli

A)  Yalnız I  
B)  I - II  
C) II - III  
D)  I - II - III  
 

55.)

 Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Hızını artırması  
B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması  
C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması  
D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması  
 

56.)

 Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) 4 numaralı aracın hızını artırması  
B) 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi  
C) 2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması  
D) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi  
 

57.)

Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A)  Geçilen aracın boyunun yarısı kadar  
B) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar  
C)  Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar  
D) Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar  
 

58.)

 Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A) 20  
B) 30  
C) 40  
D) 50  
 

59.)

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç km’dir?
A) 15  
B) 35  
C) 40  
D) 50  
 

60.)

 Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir?
A) Otomobil  
B) Motosiklet  
C) Kamyon  
D) Otobüs  
 

61.)

 Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
A) Yer işaretleri  
B) Trafik ışıkları  
C) Trafik levhaları  
D) Trafik görevlisi  
 

62.)

 Kamyon sürücüsü, şekildeki alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

A) Taşıma sınırını  
B)  Dingil ağırlığını  
C) Geçme yasağını  
D)  Sınırlı yükseklik gabarisini  
 

63.)

 Şekildeki araç sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

A) 1 numaralı şeridi  
B) 2 numaralı şeridi  
C)  3 numaralı şeridi  
D) İstediği şeridi  
 

64.)

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirmektedir?

A) Işıklara 50 m kaldığını  
B) Asgari (en az) hız sınırını  
C) Azami (en yüksek) hız sınırını  
D) Öndeki araca 50 m’den fazla yaklaşılmamasını  
 

65.)

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki işaretlerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

66.)

 Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

67.)

 Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

A) Otomobil  
B) Kamyon  
C) Motosiklet  
D) Otobüs  
 

68.)

 Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Treylerin giremeyeceğini  
B) Kamyonun giremeyeceğini  
C) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini  
D)  Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini  
 

69.)

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A)  Duraklama ve park etme yasağını  
B) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını  
C) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu  
D) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini  
 

70.)

 Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A) Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini  
B) 70 metreden sonra yolun daralacağını  
C) 70 metreden sonra park alanı olduğunu  
D) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını  
 

71.)

 Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

72.)

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

73.)

 Şekildeki trafik işareti sürücülere neyi bildirir?

A) İzci kampına yaklaşıldığını  
B)  Yaya geçidine yaklaşıldığını  
C) Okul geçidine yaklaşıldığını  
D)  Yerleşim biriminden çıkıldığını  
 

74.)

 Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

A) Virajlı  
B) Kasisli  
C)  Eğimli  
D)  Kaygan  
 

75.)

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A)  Yolun kayganlığını kontrol etmelidir.  
B) Hızını azaltmalıdır.  
C) Geriye dönmelidir.  
D) Hızını artırmalıdır.  
 

76.)

 Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin anlamı nedir?

A) Dur işareti  
B) Geç işareti  
C) Yavaşlatma işareti  
D) Hızlandırma işareti  
 

77.)

Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık  
B) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık  
C) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık  
D) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık  
 

78.)

Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Bağlantı yolu                  Tali yol  
B) Ana yol                          Tali yol  
C) Bölünmüş kara yolu        Bağlantı yolu  
D) İki yönlü kara yolu         Tek yönlü kara yolu  
 

79.)

 Şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

A)  Bölünmüş yol  
B) İki yönlü yol  
C)  Banket  
D)  Şerit  
 

80.)

 Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Medeni Kanun  
B) Türk Ceza Kanunu  
C)  Karayolları Trafik Kanunu  
D) 2872 Sayılı Çevre Kanunu  
 

81.)

MOTOR SORULARI

 Aşağıdakilerden hangisi araçta yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?

A)  Motoru tam yükte çalıştırmak  
B)  Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak  
C)  Motoru yüksek devirde çalıştırmak  
D) Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek  
 

82.)

Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?
A) Sürüş konforunu azaltmak  
B)  Aracı yavaşlatmak ve durdurmak  
C)  Aracı istenilen istikamete yönlendirmek  
D) Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri sönümlemek  
 

83.)

 ABS fren sistemi frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler.
Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangisini artırır?
A) Trafik kazası riskini  
B) Virajlarda savrulmayı  
C) Direksiyon hâkimiyetini  
D) Aracın yol üzerinde kaymasını  
 

84.)

Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)  Aracın sola döneceğini  
B)  Aracın sağa döneceğini  
C) Araçta frenleme yapıldığını  
D)  Aracın geri gelmekte olduğunu 
 

85.)

Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?
A) Volana  
B) Marş motoruna  
C)  Fren balatalarına  
D) Vites kutusuna  
 

86.)

 Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?
A) 100  
B) 150  
C) 200  
D) 250  
 

87.)

 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

A) Marş motoru  
B) Diferansiyel  
C) Debriyaj  
D) Alternatör  
 

88.)

Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A) Yapıştırılır.  
B)  Değiştirilir.  
C)  Bantlanır.  
D)  İple sarılır.  
 

89.)

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A)  
B)  
C)  
D)  
 

90.)

 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

A) Kompresör  
B)  Radyatör  
C) Alternatör  
D) Vantilatör  
 

91.)

 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

A) Antifriz  
B) Motor yağı  
C) Fren hidroliği 
D) Motor soğutma suyu 
 

92.)

 Motorda, çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A) Yağlama sistemi 
B) Şarj sistemi  
C) Ateşleme sistemi  
D) Soğutma sistemi 
 

93.)

 Motor çalışırken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Motor daha hızlı döner. 
B) Marş dişlisi zarar görür.  
C) Motor daha yavaş döner.  
D) Motor daha iyi yağlama yapar.  
 

94.)

 Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi veren parça hangisidir?

A) Marş motoru  
B) Şarj dinamosu  
C) Alternatör  
D) Distribütör  
 

95.)

Aşağıdakilerden hangisi enjektör arızasının bir sonucudur?
A) Motorun zor çalışması  
B) Motorun iyi soğutulamaması  
C) Yağ lambasının motor çalışınca sönmemesi  
D) Şarj lambasının motor çalışınca sönmemesi  
 

96.)

 Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A)  Buji kıvılcımı ile  
B) Elektrik motoru ile  
C) Dışarıdan ısıtılarak  
D) Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile  
 

97.)

 Yakıt içerisinde toz, su, pislik varsa motor nasıl çalışır?
A) Rölantide 
B) Yüksek devirde 
C) Zengin karışımla  
D) Düzensiz, tekleyerek 
 

98.)

 Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A) Egzoz supabı  
B) Emme manifoldu  
C) Egzoz susturucusu  
D) Emme susturucusu  
 

99.)

 Göstergeleri dijital olan araca, aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Rot ayarı  
B) Balans ayarı 
C) Akü takviyesi 
D) Vantilatör kayışının kontrolü  
 

100.)

 Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A) Bujilerin yeni olması  
B) Yakıt borularının uzun olması  
C) Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi  
D) Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması  
 

101.)

Aşağıdakilerden hangisi soğuk motorda silindire havanın az, yakıtın fazla girmesini sağlar?
A) Yakıt pompası  
B) Hava filtresi  
C) Jikle devresi  
D) Rölanti devresi 
 

102.)

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?
A) Rölanti ayarı 
B) Debriyaj ayarı  
C)  Platin ayarı  
D) Buji ayarı 
 

103.)

 Aşağıdakilerden hangisi hava filtresinin temizlenmesinde kullanılır?
A) Sodalı su  
B) Basınçlı hava  
C) Ilık su  
D) Soğuk su  
 

104.)

 Aracın belli bir mesafede gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir?
A) Yakıt deposu  
B) Bagaj  
C) Karter  
D) Torpido 
 

105.)

Yakıtı depodan emerek belli bir basınç altında karbüratöre pompalayan parça hangisidir?
A) Benzin otomatiği  
B) Emme manifoldu  
C) Yakıt filtresi  
D) Enjektör 
 

106.)

 Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Motora yağ eklenir.  
B)  Far ampulleri değiştirilir. 
C) Arka cam rezistansı çalıştırılır.  
D) Buji kabloları ve bobin kurutulur.  
 

107.)

Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A) Far ayarının bozulması  
B) Hava filtresinin kirli olması  
C) Fren balatalarının aşınması  
D) Vantilatör kayışının sıkı olması  
 

108.)

Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Yakıt seviyesi kontrol edilir.  
B) Önemsenmez, devam edilir.  
C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.  
D) Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır.  
 

109.)

Akü sülfürik asit içerdiğinden, araçtan çıkartılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir.
Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?
A) Bol su ile yıkanmalı  
B) Yara merhemi sürülmeli  
C) Kuru sargı bezi ile kapatılmalı  
D) Sülfürik asit sulandırılıp sürülmeli  
 

110.)

 Akünün iki kutup başına, aynı anda bir madeni parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Akünün ömrü artar.  
B)  Akü daha iyi şarj olur.  
C) Akünün su kaybı azalır.  
D) Akü kısa devre olur patlar.  
 

111.)

 Akünün artı (+) kutup başı, eksi (-) kutup başına göre nasıldır?
A) Uzun  
B) Kısa  
C) Daha kalın  
D) Daha ince  
 

112.)

Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?
A) Aküyü şarj etmek 
B) Karışımı ateşlemek 
C) Yüksek akım üretmek  
D) Aküye akım göndermek  
 

113.)

Araçta kontak anahtarının görevi nedir?
A)  Aküyü şarj etmek 
B) Bujilere giden akımı yükseltmek  
C) Elektrik devresini açıp kapatmak  
D) Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak  
 

114.)

Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?
A)  Hava filtresi  
B) Emme manifoldu 
C) Karbüratör  
D) Emme supabı 
 

115.)

 Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

A) Emme zamanı 
B) Sıkıştırma zamanı  
C) Ateşleme (iş) zamanı  
D) Egzoz zamanı  
 

116.)

 Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
A)  Motor yağı  
B) Fren hidroliği 
C) Akü elektroliti  
D) Cam suyu antifrizi 
 

117.)

 Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A)  Polen filtresi  
B) Park sensörü 
C) Emniyet kemeri  
D) Açılabilir tavan 
 

118.)

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A) ABS fren 
B) Hafızalı koltuk 
C) Otomatik hız kontrol 
D) Hava yastığı (airbag) 
 

119.)

Taşıtlarda kullanılan “Kararmalı Dikiz Aynaları” ışık huzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar.
Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göz kamaşmasını önlemek 
B) Direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak 
C) Diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmek 
D) Gaza basmadan aracın sabit bir hızda gitmesini sağlamak 
 

120.)

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araçlarda gücün kaynağı olan hangisidir?

A)  Rot  
B) Diferansiyel 
C) Motor  
D) Fren