1)
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?
a)
Bölme3
b)
Bölme3
c)
Bölme3
d)
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?