EHLİYET TRAFİK SORULARI

 

 
1-Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
a)Emniyet Genel Müdürlüğü
b)Karayolları Genel Müdürlüğü
c)Millî Eğitim Bakanlığı
d)Ulaştırma Bakanlığı
2-Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
a)Araçların kara yolunda hâl ve hareketleridir
b)Araçların, yayaların ve hayvanların karayolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
c)Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir.
d)Araçların ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir
3-Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğine  ayrılmış kısmına ne denir?
a)Ana yol
b)Banket
c)Şerit
d)Taşıt yolu
4-Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?
a)Dingil ağırlığı
b)Taşıma sınırı
c)İstiap haddi
d)Kapasite

5-Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol 5. kontrol edildikten sonra geçilir?

a)Kırmızı ışıkta
b)Sarı ışıkta
c)Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
d)Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
6-Şekildeki trafik ışığında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

a)Düz gidilebileceğini
b)Sadece sağa dönülebileceğini
c)Sadece sola dönülebileceğini
d)Yolun tüm yönlere açık olduğunu
7-Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” talimatıdır?
a)
b)
c)
d)
8-Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

a)Hızını azaltması
b)Duraklama yapmaması
c)Hızını artırması
d)Takip mesafesini artırması
9-Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

a)Sağ dönüş lambasını yakmalıdır
b)Takip mesafesini azaltmalıdır
c)Yavaşlayıp, varsa geçme yasağına uymalıdır.
d)Yolun solundan gitmelidir
10-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

a)Kontrolsüz kavşağı
b)Dönel kavşak yaklaşımını
c)Demir yolu geçidini
d)Ana yol-tali yol kavşağını
11-Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir?
a)
b)
c)
d)
12-Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

a)Yolun iki taraftan daraldığını
b)Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
c)Yolun çift yönlü olduğunu
d)Yolun tek yönlü olduğunu
13-Şekildeki trafik işareti neyi  yasaklamaktadır?

a)Sağa dönüşü
b)Sola dönüşü
c)U dönüşünü
d)Park etmeyi
14-Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
a)
b)
c)
d)
15-Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir?
a)
b)
c)
d)
16-Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.
Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
a)
b)
c)
d)
17-Şekildeki kara yolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere neyi bildirir?

a)Kesik çizgi tarafındakilerin yavaş seyretmelerini
b)Devamlı çizgi tarafındakilerin takip mesafelerini azaltmalarını
c)Kesik çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini
d)Devamlı çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini
18-Şekle göre, aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I- 1 numaralı şerit sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sağa dönüş içindir.

a)Yalnız II
b)I - III
c)II - III
d)I - II - III
19-Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
a)30 gün
b)3 ay
c)6 ay
d)2 yıl
20-Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
a)9
b)8
c)7
d)6
21-Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
a)Takip mesafesine uyması
b)Takip mesafesini artırması
c)Takip mesafesini azaltması
d)Ani fren yaparak durmaya çalışması
22-Kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

Yerleşim                           Yerleşim
              yerleri içinde                 yerleri dışında

a)                    30                              150
b)                    50                              200
c)                    60                              250
d)                    70                              300
23-Yerleşim yerleri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?
a)20
b)30
c)40
d)50
24-Saatte 80 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki aracı kaç metreden takip etmelidir?
a)20
b)30
c)35
d)40
25-Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

a)Öndeki aracın geç işaretine uymalıdır
b)Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir
c)Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemelidir
d)Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalıdır.
26-Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, geçilen araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
a)Yakını gösteren ışıkları
b)Acil uyarı ışıklarını
c)Uzağı gösteren ışıkları
d)Sis ışıklarını
27-Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki  işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
1- Hız azaltılır.
2- İşaret verilir.
3- Dar kavisle dönülür.
4- Yolun sağına yanaşılır.
a)2 - 4 - 1 - 3
b)1 - 2 - 3 - 4
c)4 - 2 - 1 - 3
d)1 - 4 - 2 - 3
28-Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden  hangisini yapmalıdır?
a)İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır
b)Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.
c)Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir
d)Manevra bitmeden önce işaret vermeyi  sona erdirmelidir.
29-Şekildeki durumda hangi numaralının yolu kullanmada öncelik hakkı vardır?

a)1
b)2
c)3
d)4
30-Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu  hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
a)Hız sınırlamasına
b)Trafik yasaklarına
c)Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
d)Çevreyi rahatsız etmemeye
31-Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücü süne yol vermesi
b)İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
c)İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
d)İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
32-Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
a)Yolcuları soldan indirip bindirmek
b)Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
c)Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
d)Yolcuları sağdan indirip bindirmek
33-Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
a)15
b)20
c)25
d)30
34-Kara yolunda karşı yönden gelen sürücü34. lerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
a)Park ışıklarının
b)Acil uyarı ışıklarının
c)Uzağı gösteren ışıkların
d)Yakını gösteren ışıkların
35-Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
a)Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek veya  çektirmek
b)Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu  taşımak
c)Freni bozuk aracı çeki demiriyle bağlayıp çekmek
d)Kamyon ile kamyoneti çekmek veya çektirmek
36-Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?
a)Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
b)Taşıtın geri manevra yaptığını
c)Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
d)Öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu
37-Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
a)Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
b)Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
c)Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
d)Yüklerin bağlanması
38-Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
a)
b)
c)
d)
39-“Trafikte tekrar yoktur.” sözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
a)Trafikteki hatalar telafisi imkânsız sonuçlar doğurur.
b)Bir ülkenin trafikle ilgili alt yapısı yeniden oluşturulamaz.
c)Her yolculuk, sürücüye ayrı bir deneyim kazandırır
d)Trafikle ilgili acılar yeniden yaşanılmak istenmez
40-Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
a)Sürücü belgesi
b)Tescil belgesi
c)Araç imalat belgesi
d)Servis bakım belgesi
41-Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
a)1
b)2
c)3
d)4
42-“B” sınıf sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
a)Otomobil
b)Minibüs
c)Kamyonet
d)Kamyon
43-Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a)Trafikten süresiz men
b)Para cezası ve ceza puanı
c)Sürücü belgesine 6 ay el koyma
d)Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma
44-I- Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.
II- Sürücüler, yetkililerin istemesi halinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadırlar.
Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
a)Her ikisi de doğrudur
b)Her ikisi de yanlıştır
c)I. doğru, II. yanlıştır
d)I. yanlış, II. doğrudur
45-Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
a)Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
b)İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
c)Kazaya karışan aracı taşıt yolu dışına  çekmesi
d)Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar  koyması
46-Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
a)
b)
c)
d)
47-Hangi taşıtta yangın söndürme cihazının  bulundurulması zorunludur?
a)
b)
c)
d)
48-Bakımı yapılmamış bir aracın egzozundan daha fazla duman havaya karışır. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?
a)Gürültü kirliliğine
b)Su kirliliğine
c)Hava kirliliğine
d)Toprak kirliliğine
49-Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir?
a)Ruh sağlığının bozulması
b)Beden sağlığının bozulması
c)Dikkatin dağılması
d)İş veriminin artması
50-Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana  getirecek maddelere ne ad verilir?
a)Yanıcı madde
b)Yakıcı madde
c)Atık
d)Kireç